Polícia zároveň zverejnila video z dopravnej nehody, ktorá sa stala medzi Martinom a Žilinou dňa 8.11. krátko po dvanástej hodine. Vidíte, stačí moment a všetko sa v živote zmení.  

 

Vysvetlivky:

DN - dopravná nehoda

UO - usmrtená osoba

ŤZ - ťažko zranená osoba

ĽZ - ľahko zranená osoba

Bratislavský kraj

Skúmaný úsek: 01.04.2016 – 30.09.2016 

Miesto Popis úseku Následky Príčiny
Ulica Svornosti (od Slovnaftskej po Mramorovú) Trojpruhová cesta v zastavanom úseku

5xDN; 1xUO; 2xŤZ; 2xĽZ

nevenovanie sa vedeniu vozidla
Kruhový objazd Bajkalská pod Prístavným mostom- Rondel Okružná križovatka

5xDN;

2xĽZ

 jazda cez križovatku
D1 (6-7 km) Ľavý jazdný pás diaľnice v smere do BA

5xDN;

1xĽZ

nevenovanie sa vedeniu vozidla
D1 (4-5 km) Pravý jazdný pás diaľnice v smere do TT

5xDN;

2xĽZ

nevenovanie sa vedeniu vozidla
Rusovská cesta (od Halovej po Mramorovú) Dvojpruhová cesta v zastavanom úseku

5xDN;

6xĽZ

nedanie prednosti
Pezinská baba (46-47km) Dvojpruhová cesta mimo zastavaného úseku

5xDN; 1xŤZ;

4xĽZ

rýchlosť jazdy

 

Trnavský kraj

Skúmaný úsek: 01.04.2016 – 30.09.2016

Miesto Popis úseku Následky Príčiny
Cesta I/51 (121,950-
122,800 km)
Cesta I. triedy v úseku
Trnava – Šelpice 

5xDN;

1xŤZ; 6xĽZ

porušenie povinnosti vodiča;

nedovolená rýchlosť jazdy;

nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami; nesprávne vchádzanie na cestu

 

Nitriansky kraj

Skúmaný úsek: 01.04.2016 – 30.09.2016

Miesto Popis úseku Následky Príčiny

Cesta I/64

(65-69 km)

Prieťah mestom Nitra 24xDN; 1xŤZ; 15xĽZ porušenie povinnosti vodiča; jazda v jazdných pruhoch; nedodržanie bezpečnej vzdialenosti
Cesta I/64 - 29,400-30,400 km Prieťah mestom Nové Zámky 5xDN; 1xĽZ porušenie povinnosti vodiča; jazda v jazdných pruhoch; nedodržanie bezpečnej vzdialenosti

Cesta I/75

(43-44km)
 

Extravilán obce Palárikovo 5xDN; 4xĽZ porušenie povinnosti vodiča, nesprávne správanie sa na železničnom priecestí

R1 

(86,0-86,9km)

 

Rýchlostná cesta R1

 

4xDN

rýchlosť jazdy, neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky

 

Trenčiansky kraj

Skúmaný úsek: 01.04.2016 – 30.09.2016

Miesto Popis úseku Následky Príčiny

I/64

(144,000-145,000 km)

 

Extravilán mesta Prievidza

 

5xDN; 2xĽZ

porušenie povinnosti vodiča;
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky;
nesprávne predchádzanie 

I/64

(141,600-142,900 km)

 

Intravilán mesta Prievidza

 

7xDN; 5xĽZ

porušenie povinnosti vodiča; nesprávne odbočovanie;
nesprávna jazda cez križovatku;
nesprávne predchádzanie

D1

(128,400-129,600km)

Diaľnica D1 v oboch smeroch, pri Zamarovciach

6xDN; 2xĽZ

nedovolená rýchlosť jazdy;
porušenie povinnosti vodiča;
technická porucha

I/61

(130,930-131,660 km)

Intravilán obce Trenčianska Teplá 5xDN; 1xĽZ porušenie povinnosti vodiča; nedovolená rýchlosť jazdy; nesprávne odbočovanie

 

Banskobystrický kraj

Skúmaný úsek: 01.04.2016 – 30.09.2016

Miesto Popis úseku Následky Príčiny
R1
(131,500 - 131,900 km)
 
Úsek rýchlostnej cesty R1 v k.ú extravilánu Trnavá Hora

 

7xDN

rýchlosť jazdy; porušenie povinnosti vodiča
R1
(138,000 -139,000 km)
Úsek rýchlostnej cesty R1 v k.ú extravilánu Hronská Breznica smer Zvolen 6xDN; 1xŤZ; 3xĽZ rýchlosť jazdy, porušenie povinnosti vodiča

 

Žilinský kraj

Skúmaný úsek: 01.04.2016 – 30.09.2016

Miesto Popis úseku Následky Príčiny
Cesta I/11 (408,250-408,650km) Intravilán obce Svrčinovec

 

6x DN

porušenie povinnosti vodiča; nesprávny spôsob jazdy; nesprávne správanie sa na železničnom priecestí; porušenie pravidiel pri preprave nákladu 

D1  (303,390-304,390km)

Diaľnica D1 pri križovatke Važec smer PP

 

5X DN

porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky 
Cesta I/18 (483,200-483,820 km) Intravilán obce Sučany

5x DN;

2x ĽZ

porušenie povinnosti vodiča; porušenie povinností účastníka CP; nesprávna jazda cez križovatku 
Cesta I/65 (5,250-6,240 km) Prieťah mesta Martin 6xDN; 7xĽZ porušenie povinnosti vodiča; nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami; porušenie povinností účastníka CP 

 

Košický kraj

Skúmaný úsek: 01.04.2016 – 30.09.2016

Miesto Popis úseku Následky Príčiny
Cesta II/555 (8,000 – 8,940 km)  Extravilán medzi obcami Palín a Zemplínska Široká

5xDN;1xUO; 2xŤZ; 12xĽZ

nedovolená rýchlosť jazdy

 

Prešovský kraj

Skúmaný úsek 01.10.2015-31.03.2016 - posudzované je iné obdobie, ako pri iných krajoch!

Miesto Popis úseku Následky Príčiny

 I/18 

(685,920–687,330km)

 

V intraviláne mesta Prešov

 

11xDN; 5xĽZ

porušenie povinností vodiča;
porušenie povinností účastníka cestnej premávky;
nesprávna jazda cez križovatku

I/77, 

(7,900-8,690km)
 

Extravilán obce
Podolínec  – smer Kežmarok

 

5xDN;

3xĽZ

nesprávny spôsob jazdy;
porušenie povinnosti vodiča; 
nesprávne predchádzanie;   nedovolená rýchlosť jazdy

I/77 

(15,800-16,300 km)

Extravilán
Nižné Ružbachy – smer Stará Ľubovňa

 

5xDN;

3xĽZ

nesprávny spôsob jazdy;
porušenie povinnosti vodiča; 
nesprávne predchádzanie;   nedovolená rýchlosť jazdy

II/540

(3,800-4,800km)

Extravilán cesty v okrese Poprad a Kežmarok

 

6xDN

nedovolená rýchlosť jazdy;
porušenie základných povinnosti vodiča 

I/74 

(9,680 - 11,200 km)
 

 

Intravilán mesta Humenné

8xDN; 1xŤZ;

3xĽZ

porušenie povinností vodiča;
nesprávne odbočovanie