V tabuľkách nižšie nájdete najkritickejšie cesty na Slovensku, na ktorých sa najčastejšie stávajú dopravné nehody. Škodové udalosti tu zahrnuté nie sú. Sledované obdobia nie sú rovnaké, keďže nie všetky Krajské riaditeľstvá PZ zverejnili najnovšie štatistiky (Prešovský kraj). Kritické úseky ciest sú zvyčajne tie isté. Výnimočne niektoré vypadnú a iné ich nahradia. Býva to najmä vtedy, ak sa otvorí nový úsek rýchlostnej cesty, alebo diaľnice. Vplyv na vývoj nehodovosti môže mať okrem iného aj ročné obdobie.

 Polícia zároveň zverejnila video z dopravnej nehody, ktorá sa stala medzi Martinom a Žilinou dňa 8.11. krátko po dvanástej hodine. Vidíte, stačí moment a všetko sa v živote zmení.  

 

Vysvetlivky:

DN - dopravná nehoda

UO - usmrtená osoba

ŤZ - ťažko zranená osoba

ĽZ - ľahko zranená osoba

Bratislavský kraj

Skúmaný úsek: 01.04.2016 – 30.09.2016 

Miesto Popis úseku Následky Príčiny
Ulica Svornosti (od Slovnaftskej po Mramorovú) Trojpruhová cesta v zastavanom úseku

5xDN; 1xUO; 2xŤZ; 2xĽZ

nevenovanie sa vedeniu vozidla
Kruhový objazd Bajkalská pod Prístavným mostom- Rondel Okružná križovatka

5xDN;

2xĽZ

 jazda cez križovatku
D1 (6-7 km) Ľavý jazdný pás diaľnice v smere do BA

5xDN;

1xĽZ

nevenovanie sa vedeniu vozidla
D1 (4-5 km) Pravý jazdný pás diaľnice v smere do TT

5xDN;

2xĽZ

nevenovanie sa vedeniu vozidla
Rusovská cesta (od Halovej po Mramorovú) Dvojpruhová cesta v zastavanom úseku

5xDN;

6xĽZ

nedanie prednosti
Pezinská baba (46-47km) Dvojpruhová cesta mimo zastavaného úseku

5xDN; 1xŤZ;

4xĽZ

rýchlosť jazdy

 

Trnavský kraj

Skúmaný úsek: 01.04.2016 – 30.09.2016

Miesto Popis úseku Následky Príčiny
Cesta I/51 (121,950-
122,800 km)
Cesta I. triedy v úseku
Trnava – Šelpice 

5xDN;

1xŤZ; 6xĽZ

porušenie povinnosti vodiča;

nedovolená rýchlosť jazdy;

nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami; nesprávne vchádzanie na cestu

 

Nitriansky kraj

Skúmaný úsek: 01.04.2016 – 30.09.2016

Miesto Popis úseku Následky Príčiny

Cesta I/64

(65-69 km)

Prieťah mestom Nitra 24xDN; 1xŤZ; 15xĽZ porušenie povinnosti vodiča; jazda v jazdných pruhoch; nedodržanie bezpečnej vzdialenosti
Cesta I/64 - 29,400-30,400 km Prieťah mestom Nové Zámky 5xDN; 1xĽZ porušenie povinnosti vodiča; jazda v jazdných pruhoch; nedodržanie bezpečnej vzdialenosti

Cesta I/75

(43-44km)
 

Extravilán obce Palárikovo 5xDN; 4xĽZ porušenie povinnosti vodiča, nesprávne správanie sa na železničnom priecestí

R1 

(86,0-86,9km)

 

Rýchlostná cesta R1

 

4xDN

rýchlosť jazdy, neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky

 

Trenčiansky kraj

Skúmaný úsek: 01.04.2016 – 30.09.2016

Miesto Popis úseku Následky Príčiny

I/64

(144,000-145,000 km)

 

Extravilán mesta Prievidza

 

5xDN; 2xĽZ

porušenie povinnosti vodiča;
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky;
nesprávne predchádzanie 

I/64

(141,600-142,900 km)

 

Intravilán mesta Prievidza

 

7xDN; 5xĽZ

porušenie povinnosti vodiča; nesprávne odbočovanie;
nesprávna jazda cez križovatku;
nesprávne predchádzanie

D1

(128,400-129,600km)

Diaľnica D1 v oboch smeroch, pri Zamarovciach

6xDN; 2xĽZ

nedovolená rýchlosť jazdy;
porušenie povinnosti vodiča;
technická porucha

I/61

(130,930-131,660 km)

Intravilán obce Trenčianska Teplá 5xDN; 1xĽZ porušenie povinnosti vodiča; nedovolená rýchlosť jazdy; nesprávne odbočovanie

 

Banskobystrický kraj

Skúmaný úsek: 01.04.2016 – 30.09.2016

Miesto Popis úseku Následky Príčiny
R1
(131,500 - 131,900 km)
 
Úsek rýchlostnej cesty R1 v k.ú extravilánu Trnavá Hora

 

7xDN

rýchlosť jazdy; porušenie povinnosti vodiča
R1
(138,000 -139,000 km)
Úsek rýchlostnej cesty R1 v k.ú extravilánu Hronská Breznica smer Zvolen 6xDN; 1xŤZ; 3xĽZ rýchlosť jazdy, porušenie povinnosti vodiča

 

Žilinský kraj

Skúmaný úsek: 01.04.2016 – 30.09.2016

Miesto Popis úseku Následky Príčiny
Cesta I/11 (408,250-408,650km) Intravilán obce Svrčinovec

 

6x DN

porušenie povinnosti vodiča; nesprávny spôsob jazdy; nesprávne správanie sa na železničnom priecestí; porušenie pravidiel pri preprave nákladu 

D1  (303,390-304,390km)

Diaľnica D1 pri križovatke Važec smer PP

 

5X DN

porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky 
Cesta I/18 (483,200-483,820 km) Intravilán obce Sučany

5x DN;

2x ĽZ

porušenie povinnosti vodiča; porušenie povinností účastníka CP; nesprávna jazda cez križovatku 
Cesta I/65 (5,250-6,240 km) Prieťah mesta Martin 6xDN; 7xĽZ porušenie povinnosti vodiča; nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami; porušenie povinností účastníka CP 

 

Košický kraj

Skúmaný úsek: 01.04.2016 – 30.09.2016

Miesto Popis úseku Následky Príčiny
Cesta II/555 (8,000 – 8,940 km)  Extravilán medzi obcami Palín a Zemplínska Široká

5xDN;1xUO; 2xŤZ; 12xĽZ

nedovolená rýchlosť jazdy

 

Prešovský kraj

Skúmaný úsek 01.10.2015-31.03.2016 - posudzované je iné obdobie, ako pri iných krajoch!

Miesto Popis úseku Následky Príčiny

 I/18 

(685,920–687,330km)

 

V intraviláne mesta Prešov

 

11xDN; 5xĽZ

porušenie povinností vodiča;
porušenie povinností účastníka cestnej premávky;
nesprávna jazda cez križovatku

I/77, 

(7,900-8,690km)
 

Extravilán obce
Podolínec  – smer Kežmarok

 

5xDN;

3xĽZ

nesprávny spôsob jazdy;
porušenie povinnosti vodiča; 
nesprávne predchádzanie;   nedovolená rýchlosť jazdy

I/77 

(15,800-16,300 km)

Extravilán
Nižné Ružbachy – smer Stará Ľubovňa

 

5xDN;

3xĽZ

nesprávny spôsob jazdy;
porušenie povinnosti vodiča; 
nesprávne predchádzanie;   nedovolená rýchlosť jazdy

II/540

(3,800-4,800km)

Extravilán cesty v okrese Poprad a Kežmarok

 

6xDN

nedovolená rýchlosť jazdy;
porušenie základných povinnosti vodiča 

I/74 

(9,680 - 11,200 km)
 

 

Intravilán mesta Humenné

8xDN; 1xŤZ;

3xĽZ

porušenie povinností vodiča;
nesprávne odbočovanie