Nemecký automotoklub ADAC robí interné testy vozidiel podľa vlastnej metodiky od roku 2003. Predstavitelia autoklubu totiž dávno avizovali, že aktuálny NEDC v platnosti od roku 1996 je metodikou merania nereálny. ADAC takto ročne podrobne otestuje asi 150 áut. V tabuľke zverejňujú zoznam 80 áut so vznetovým motorom, ktoré prekročili povolenú mieru škodlivín vo výfukových plynoch stanovenú na 80 mg/km NOx.

 

Všetky autá merali podľa pripravovanej realistickejšej metodiky WLTC 2.0. Autá v tabuľke sú aktuálne modely, ktoré už legislatívne spĺňajú prísnejšiu normu Euro6. ADAC zároveň uvádza, že aktuálne legislatívne platnej NEDC nastavenej požiadavke na NOx vyhovejú všetky z uvedených áut. Tabuľkou upozorňujú na zastaranú a nepresnú metodiku NEDC a tým na problém, ktorý vzniká pri dennej prevádzke týchto vozidiel v reálnych podmienkach. Ak má čoskoro legislatívne prejsť nová metodika WLTC 2.0, bude to znamenať, že množstvo áut požadované limity na emisie nesplní.

Zoznam 80 áut so vznetovým motorom, ktoré podľa realistickejšej metodiky merania WLTC 2.0 násobne prekračujú stanovený limit 80 mg/km NOx.

Selekciu vozidiel v teste vysvetľuje ADAC dostupnosťou a zastúpením daných áut na nemeckom trhu. Zástupcovia autoklubu tiež poukazujú na rôznorodosť výsledkov jednotlivých áut meraných rovnakou metodikou. Veľké spektrum od veľmi zlých až po povzbudivé výsledky poukazuje na fakt, že budúcnosť čistejších naftových motorov nie je úplne čierna. V zásade už dnes sú na trhu autá, ktoré stanovené limity podľa realistickejšieho testovania neprekračujú ani dvojnásobne, dokonca je mnoho takých, ktoré stanovenú hranicu prekračujú len nepatrne (20 modelov z prava grafu), čo znamená, že umnejším použitím nových technológií a dizajnu výfukových systémov by mali byť výrobcovia áut schopní splniť aj realistickejšiu normu WLTC 2.0

zdroj:

https://www.adac.de/infotestrat/fahrzeugkauf-und-verkauf/zulassung/Abgasskandal/default.aspx