V spolupráci so značkou OMV, v rámci zvýšenej starostlivosti a pridanej hodnoty vodičom, ktoré reprezentuje slogan We Care More, pripravujeme seriál krátkych poučných videí na rôzne témy z denného života motoristu. V druhej časti sa s hosťom Ivanom (28) pozrieme na častú činnosť motoristu - Ako sa správať na čerpacej stanici. Video je primárne určené mladým, neskúseným vodičom, ktorí v tejto oblasti ešte nemajú rutinu. Nie je však vylúčené, že niektoré rady a odporúčania ocenia aj vyjazdení vodiči s rokmi skúseností a praxe. Nasledovné krátke video sumarizuje základné odporúčania chovania sa na benzínovej pumpe.

Nielen počas návštevy čerpacej stanice by mala hlavne platiť zásada, že to, čo nechcem, aby robili iní, nerobím v prvom rade ja.