Všimnite si zaujímavý tvar zadného krídla

Fotografia je rozmazaná, na kvalitné si musíme počkať do zajtra

zdroj : carcoops