Nedávno medializované video z onboard kamery zo situácie pripájača k mostu Apollo v Bratislave videli desiatky tisíc vodičov. Napriek tomu je zrejmé, že priveľa vodičov nepozná pravidlá cestnej premávky správne a "spravodlivosť" berú blokovaním ľavého, alebo oboch jazdných pruhov do vlastných rúk. Blokovanie ľavého pruhu je hneď proti viacerým pravidlám cestnej premávky. Konkrétne týmto: 

1) Vodič nesmie prekážať v jazde rýchlejším vozidlám,

2) Účastník je povinný správať sa disciplinovane a ohľaduplne tak, aby neohrozil bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,

3) Vodič je povinný na vozovke, alebo jazdnom pruhu jazdiť vpravo pri pravom okraji vozovky, alebo vpravo jazdného pruhu,

4) Vodič v obci na ceste s dvoma alebo viacerými jazdnými pruhmi môže použiť ktorýkoľvek jazdný pruh, nie však dva súčasne a je povinný ľavý pruh uvoľniť rýchlejšiemu vozidlu,

5) Vodič je pri zmene smeru jazdy z jedného jazdného pruhu do druhého povinný dať včas znamenie o zmene smeru jazdy. Nedanie prednosti v jazde je závažný priestupok, za ktorý hrozí zadržanie vodičského preukazu a zákaz činnosti,