Autá musia plniť rôzne emisné normy. Európska únia ide najmä po skleníkových plynoch medzi, ktoré patrí aj CO2. Nám sa však zdá snaha o obmedzenie produkcie CO2 autami a dopravou prehnaná. Na celkovej produkcii CO2 sa automobilová doprava podieľa len malou časťou. Potvrdzuje to aj nový výskum spoločnosti Ecofys. Snaha obmedziť skleníkové plyny v doprave je teda prehnaná. Ak už chcú regulovať, treba sa zamerať na iné škodlivé plyny napríklad NOx (Oxidy dusíka), ktoré produkujú najmä dieselové autá.

Kde vzniká najviac skleníkových plynov? V doprave ani zďaleka nie! Oveľa viac ich produkuje priemysel a poľnohospodárstvo s lesníctvom. Dokonca aj budovy vytvoria viac škodlivín.

Dáta sú z roku 2012

Výskumníci z Ecofys zhrnuli výsledky do prehľadného diagramu. Ide o dáta z roku 2012. CO2 nie je jediným plynom, ktorý má podiel na skleníkovom efekte. Nájdeme tu aj CH4 (Metán) a N2O (Oxid dusný). Automobilová doprava (osobná aj nákladná) produkujú 10,6% z celosvetového podielu týchto plynov. Letecká doprava, ktorú regulátori tiež nešetria tvorí 1,5%. Železnice 0,5% a iné spôsoby dopravy 1,9%. Všetky druhy dopravy teda prispievajú k celosvetovej tvorbe skleníkových plynov 14,5 % a CO2 14,3 %. To je až na 4. mieste v produkcii emisií.


Kde teda vzniká najviac skleníkových plynov? V priemysle. Ide až o 29,1%. Na druhom mieste je poľnohospodárstvo a lesníctvo s podielom 20,2%. Len dobytok vyprodukuje 6,5% emisií, to je 4x toľko ako letecká doprava! Veľkým producentom sú aj budovy s podielom 18,3%. Ide najmä o spotrebu elektrickej energie a vykurovanie.


A z akého zdroja pochádza najviac skleníkových plynov? Uhlie tvorí až 24,8%, plyn 18,5% a ropa 20%. Nemôžeme zabudnúť ani na ťažbu a spracovanie ropy, ktoré prispieva k tvorbe skleníkových plynov 3,7% podielom. Pri pohľade na čísla je snaha obmedzovať tvorbu CO2 primárne v doprave prehnaná. Ale chápem, že regulácie v priemysle, alebo vo výrobe elektrickej energie by priniesli veľkú nevoľu z dôvodu zvyšovania nezamestnanosti a nákladov na život. Ak už chcú úrady zlepšovať životné prostredie (čo je, samozrejme, pozitívne), mali by sa zamerať na zníženie skutočne škodlivých plynov.


Zdroj: ecofys