Už zhruba od II. sv. vojny sa v olejoch (špeciálne v motorových) používajú osvedčená aditíva známe ako ZDDP. Je to skratka pre zinkdialkyl-dithiofosfáty. Tie pôsobia proti opotrebeniu na trecích plochách, lebo obsahujú fosfor a síru. Thio je chemický výraz pre síru. Nie sú to však agresívne protioterové prísady, ktoré by ako niektoré iné spôsobili viac škody než úžitku. Tieto sú vhodné pre veľmi horúce oblasti, ako sú piestné krúžky.

 

Majú aj inú vlastnosť. Pôsobia antioxidačne. Chránia základový olej voči degradácii kyslíkom. Ten totiž spôsobuje v oleji kyslé kaly. Tým ZDDP tiež obmedzujú koróziu. Existujú viaceré druhy týchto prísad, niektoré majú lepšie andioxidačné účinky než ochranu povrchu, iné naopak. Niektoré oleje, bez obsahu detergentov, ktoré používajú ZDDP ako jedinú prísadu (napr. Osmaston z radu Silkolene Classic) sú veľmi dobré. Ide o veľké zlepšenie voči "čistým" olejom bez prísad.

V poslednej dobe je tu skôr snaha vytlačiť ZDDP z použitia, lebo v dnešných motoroch s dlhou životnosťou (v porovnaní s motormi z pred 30-50. rokov) sa už nerobí dekarbonizácia sa tvrdé, odolné popolčekové usadeniny spáleného ZDDP môžu usádzať v spaľovacích priestoroch a fosfátová zložka, ktorá odchádza do výfuku môže deaktivovať činný povrch katalyzátora. To sa však jedná o skutočne dlhodobý proces. Snahou teda je obmedziť obsah ZDDP náhradou za iné antioxidanty a AW aditívami ho úplne eliminovať.

 

V sortimente motorových olejov Titan sú bez obsahu ZDDP produkty radu TITAN GT1 pre osobné a dodávkové autá. Tiež Titan Cargo Maxx pre úžitkové autá a pre motory na plyn je tu Titan Ganymet Plus a Titan Ganymet Ultra. Aktuálnu ponuku mazív pre osobné autá nájdete prehľadne v novom katalógu pre r2015.