Dvojtakty nie sú v automobiloch ani zďaleka tak bežné ako štvortakty, ide však o základné rozdelenie motorov. Hlavný rozdiel je v tom, že počas doby vykonania celého pracovného cyklu štvortaktného motoru sa kľukový hriadeľ otočí dvakrát, v prípade dvojtaktného motoru iba raz. Dvojtaktné motory majú z princípu jednoduchšiu konštrukciu, sú vhodné pre na pohon menšich strojov (motorky, kosačky, záložné generátory).Poznámka: pokiaľ sa vám slovenské titulky automaticky nespustia, zapnete ich kliknutím na bublinu na spodnej lište videa a vybratím jazyku - slovak.