Druhé video z kanálu Engineering Explained sa bližšie venuje rozdielom medzi benzínovými a naftovými motormi. Jason vysvetľuje rozdiel medzi Ottovým a Dieselovým cyklom, načrtne tému kompresného pomeru vzhľadom k spotrebe a všetko doplní svojimi nákresmi.Poznámka: pokiaľ sa vám slovenské titulky automaticky nespustia, zapnete ich kliknutím na bublinu na spodnej lište videa a vybratím jazyku - slovak.