V tomto krátkom videu sa pozrieme na ďalšiu základnú vlastnosť motorov - vnútorné usporiadanie valcov. Radové motory jednoznačne kraľujú v Európe, vidlicové sa spájajú skôr s americkou produkciou. Ploché motory s protiľahlými valcami sú špecializáciou Subaru a Porsche. Jednotlivé usporiadania valcov Jason neskôr bližšie rozoberie v ďalších videách.Poznámka: pokiaľ sa vám slovenské titulky automaticky nespustia, zapnete ich kliknutím na bublinu na spodnej lište videa a vybratím jazyku - slovak.