Medzi nebezpečné faktory na cestách patrí vysoké ľudské ego. S nadpriemerne egoistickými ľuďmi sa stretávame denne. Pri konfliktných situáciách bežne dochádza k násilným excesom. Niekedy dôjde len k slovnej výmene názorov, ale čoraz častejšie k fyzickým útokom, či už na vodiča, alebo na auto. Aj pre tieto situácie vznikol pojem Karma je zdarma. Keď máte pocit, že vás iný vodič svojou jazdou ohrozuje, ohláste to na 158-čku. Opíšte, čoho sa vodič dopustil, ako jazdil, ako sa správal, na akom aute šiel, aké mal evidenčné číslo a kde sa to stalo. Máte ešte jednu možnosť. Môžete ísť podať trestné oznámenie priamo na policajné oddelenie. V prípade, že už dôjde k samotnému konfliktu, taktiež môžete podať trestné oznámenie. Ale nie o tom som chcel...

Nezaradená rýchlosť môže pri zaparkovanom aute uviesť auto do pohybu. Zabudnúť vyradiť rýchlosť pri naštartovanom aute a vystúpiť je už iný level...:) 

Dnes si prinášame ďalšie video zachytené ruskými vodičmi. Privysoké ego vodiča Jaguara malo za následok vznik krátkeho videa. Tomu jednoducho nedalo, že ho v kolóne po krajnici obehlo lacnejšie Mitsubishi, a tak sa rozhodol Mitsubishi následne zablokovať. Pri tom všetko zhone však zabudol vyradiť rýchlosť... :)