Automobilový priemysel má mnoho ťažkostí. Tu je ďalšia z nich. Podľa nedávneho prieskumu chcú mladí ľudia do 34 rokov tie najmodernejšie technológie, zariadenia a služby aj v autách nižších tried. Až 74% spotrebiteľov generácie Y (25 až 34r) a generácie Z (18 až 24r) má silne deklarovaný záujem o nové technológie. Až 7 z 10 ľudí generácie Y a 61% z generácie Z uviedlo, že ich predovšetkým zaujímajú technológie použité v autách, čím oba segmenty výrazne vyčnievajú nad priemerom. Keďže boj o zákazníka je stále tvrdší, manažéri majú novú, neľahkú úlohu. Nájsť spôsob, ako do áut dať čo najviac technológií za čo najmenšie peniaze. Záujem tu totiž je, len treba splniť isté podmienky.
 

Obe uvedené skupiny generácií deklarovali aj nadpriemernú ochotu platiť viac za rôzne pokročilé automobilové technológie, vrátane vizuálneho upozornenia prítomnosti na blízkosť vozidiel záchrannej služby, sedadiel, ktoré sa automaticky vrátia do polohy preferovanej šoférom, a technologických zariadení v aute odolných proti poliatiu tekutinou. 
 

Naproti tomu generácia X (35 až 44r) vykázala len priemernú ochotu platiť za nové technológie a ľudia vo veku 45 až 64 rokov deklarovali podpriemerné hodnoty.

Nové technológie sú mladým pridrahé
 

Mladšie ročníky však často vnímajú dnešné automobilové technológie ako príliš drahé; viac než polovica generácie Z a 46% generácie Y súhlasila s výrokom "veľmi rád by som chcel využívať nové technológie v automobiloch, zdajú sa mi však príliš drahé".
 

"Vo všeobecnosti spájame pokročilé technológie s luxusnými vozidlami, ktoré častejšie kupujú staršie ročníky,” vysvetľuje Jeff Campana, Senior Vice President pre sektor Automotive v spoločnosti GfK. "Generácie Y a Z sú však už výrazne naladené na využívanie technológií a s tým súvisiace výhody – nie len pripojenie na internet kdekoľvek a za pochodu, ale aj funkcie súvisiace s bezpečnosťou, prípadne čistotou. Vnímame preto zreteľnú príležitosť pre výrobcov automobilov, aby sa pokúsili zaujať tieto generačné skupiny s mimoriadnym významom tým, že zabudujú pokročilé zariadenia a služby aj do kategórie malých vozidiel a sedanov nižšej strednej triedy, ktoré sú skôr vo finančnom dosahu mladších spotrebiteľov.”


Až 44% členov generácie Z uvádza práve malé autá a sedany nižšej strednej triedy ako kategóriu prvej voľby v prípade zámeru kúpiť si vozidlo, kým medzi generáciou Y je to 38%.


"Vo výsledkoch prieskumu sa odráža nadšenie mladej generácie pre technológie vo všeobecnosti. To určite ovplyvní aj ponuku automobilového priemyslu. Uvedené výsledky z prieskumu platia najmä pre veľmi rozvinuté trhy ako je USA. Verím, že pre automobilky bude užitočné poznať tieto informácie aj z našich trhov, preto plánujeme realizáciu štúdie tiež v regióne strednej a východnej Európy", uzatvára Petr Megela, Consultant Automotive z GfK.
 

zdroj: hnonline.sk