V SR patrilo Agipu 41 čerpačiek. Od 1. augusta ich preberá maďarský koncern MOL, cez spoločnosť Slovnaft a.s. O správe nepriamo a nenápadne informuje na webe priamo Eni Slovensko. Skupina MOL, majoritný vlastník Slovnaftu, uzavrela dohodu s talianskou Eni o prevzatí v ČR, na Slovensku a v Rumunsku ešte 7. mája 2014. Niektoré médiá tejto správe venovali pozornosť už vtedy.

Cieľom obchodu je lepší predaj a imidž Slovnaftu

"Kúpa 41 čerpacích staníc Agip ďalej zvýši priemerný predaj palív Slovnaftu na čerpaciu stanicu a prispeje k posilneniu vnímania spoločnosti z pohľadu zákazníkov. O našich ďalších zámeroch budeme informovať po ukončení akvizície," uviedol Anton Molnár, hovorca a riaditeľ podnikovej a marketingovej komunikácie Slovnaft, a. s.

Od augusta 2015 preberá na Slovensku spoločnosť Slovnaft a.s. 41 čerpacích staníc Agip. Už teraz slabé konkurenčné prostredie v tejto oblasti na Slovensku ešte viac klesne.

MOL rozširuje záber v ČR kúpou staníc Agip aj Českej Rafinérskej spoločnosti

Predmetom dohody je kúpa siete čerpacích staníc Agip. Dohoda tiež zahŕňa kúpu veľkoobchodných aktivít Eni a podielu Eni v spoločnosti Česká rafinérska. Na Slovensku tento obchod rozšíri maloobchodnu sieť skupiny MOL na 253 čerpacích staníc. V Čechách MOL získava akvizíciou 125 nových čerpacích staníc. Spolu so 125 čerpacími stanicami Pap Oil a 24 stanicami Slovnaft bude MOL ovládať 10% maloobchodný podiel na českom trhu. V Rumunsku kupuje maďarská skupina 42 čerpacích staníc Agip. Celkovo tak tam bude prevádzkovať 189 čerpacích staníc. Skupina MOL sa tiež dohodla s ENI na kúpe podielu Eni v Českej rafinérskej, predkupné právo na tieto akcie však má spoločnosť Unipetrol.

EÚ s obchodom nemá problém. K ohrozeniu konkurenčného prostredia vraj nedôjde.
 

Akviziícia skupiny MOL, ktorú oznámili ešte v máji 2014 podľa názoru komisie nie je obchodom s ohrozením konkurenčného prostredia. Ďalej vraj bude existovať tlak zo strany ostatných účastníkov trhu. Po prevzatí Agipu bude musieť maďarská MOL naďalej čeliť konkurenčnému tlaku – z jednej strany veľkých celoeurópskych hráčov, z druhej strany malých čerpacích staníc, domnieva sa Európska komisia.
 

Maloobchodná sieť MOL tak vzrastie na takmer 2000 čerpacích staníc v 11 krajinách strednej a juhovýchodnej Európy. Na Slovensku kúpila maďarská firma 41 čerpacích staníc Agip, spolu ich bude mať 253. Skupina MOL pôsobí vo viac ako 40 krajinách sveta a zamestnáva takmer 29 000 ľudí. Prevádzkuje štyri rafinérie a dva petrochemické závody v Maďarsku, na Slovensku (Slovnaft) a v Chorvátsku.