Brno privíta 4. kolo Slovenského Okruhového Pohára

Preteky Slovenského Okruhového Pohára začínajú deň povinnou rozpravou, kde jazdci svojím podpisom potvrdia účasť. Koho podpis bude na prezenčnej listine chýbať, musí štartovať z boxov. Potom je na rade ranný extra platený tréning. Nasleduje voľný tréning, kvalifikácia a prvé preteky, po obednej prestávke druhá kvalifikácia a preteky. Po programe Slovenského Okruhového Pohára na trať vyrazia jazdci Time Attacku: jeden voľný tréning a dve merané kvalifikácie. Do výsledkov sa započítava najrýchlejší čas z každej kvalifikácie, najlepší súčet potom určí víťazov.

Brno privíta 4. kolo Slovenského Okruhového Pohára

Masarykov okruh v Brne je zasadený do prírody, nájdeme tu veľmi zaujímavé pasáže. Ide o veľmi rýchlu trať, kde jazdci sa jazdci musia vysporiadať s rýchlymi aj pomalými zákrutami. Kým silné autá môžu ťažiť z výkonu na dlhých rovinkách a prudkom stúpaní pred cieľovou rovinkou, špeciály s menším počtom koní stavia na rýchle prejazdy zákrut, najviac môžu získať v kombinácii zákrut v technickej časti trate, ktorá sa navyše nachádza na klesajúcej časti okruhu.

Brno privíta 4. kolo Slovenského Okruhového Pohára

Preteky v Brne patria medzi veľmi zaujímavé, nebýva tu núdza o pekné súboje a rôznorodé početné štartové pole. Ani 4. kolo Slovenského Okruhového Pohára a Time Attacku pod hlavičkou okruhy.sk nebude iné. Na okruhu čaká pretekov 21. júla 2016 slnečný letný deň s teplotami do 27°C. Všetky informácie nájdete na stránke Slovenského Okruhového Pohára a Time Attacku www.okruhy.sk, kde sa už teraz môžete zaregistrovať.

Časový harmonogram:

20.7. 2015 (streda)  od 18:00 možný vstup do areálu Masarykovho okruhu
19:00-21:30 administratívne a tech. preberanie

21.7. 2015 (štvrtok)
7:15-9:00 administratívne a tech. preberanie

9:00-9:30 FP Extra STC/CUP
9:30-10:00 FP Extra BTC
10:00-10:20 FP STC/CUP
10:20-10:40 FP BTC
10:40-10:45 PAUSE
10:45-11:05 Q1 STC/CUP
11:05-11:25 Q1 BTC
11:25-11:30 PAUSE
11:30-12:00 RACE1 STC
12:00-12:30 RACE1 CUP
12:30-13:00 RACE1 BTC
13:00-14:00 PAUSE
14:00-14:20 Q2 STC/CUP
14:20-14:40 Q2 BTC
14:40-14:50 PAUSE
14:50-15:20 RACE2 STC
15:20-15:50 RACE2 CUP
15:50-16:20 RACE2 BTC
16:20-16:50 TAFP
16:50-16:55 PAUSE
16:55-17:25 TA1
17:25-17:30 PAUSE
17:30-18:00 TA2
..........................................................
FP Extra: voľný extra platený tréning
FP: voľný tréning
Q1/Q2 : kvalifikácia
R1/R2 : preteky 20 minút
TAFP : voľný tréning time attack
TA1/TA2 : time attack
STC: small touring cars: triedy : 1,6 , 2,0 a Small Open Cars
CUP : Fiesta , MX-5, Lotus Elise
BTC : 3,0 , 3,5, nad 3,5 a Big Open Cars

Štartovné sa líši podľa toho, či sa pretekár zaregistroval na preteky na stránke okruhy.sk alebo nie.

  • Zaregistrovaný účastník SOP s štartovným zaplateným vopred 199,- eur
  • Nezaregistrovaný účastník SOP s platbou na mieste 229,- eur
  • Zaregistrovaný účastník Time Attacku 99,- eur
  • Nezaregistrovaný účastník Time Attacku 130 ,- eur

Zdroj: tlačová správa