Autá po nehodách, vraky, dovezené lacné anglické autá, to všetko je priestor, ako si zarobiť, a to najmä v krajoch, kde nie je práca. Zriadiť vrakovisko nie je úplne jednoduché. Musí splniť viacero zákonom stanovených podmienok. Je to logické, každé vrakovisko je pre životné prostredie veľké riziko! Ak sa tým chcete živiť oficiálne, musíte sa rýchlo a dobre obracať. Preto to má temnú stránku veci - nelegálne vrakoviská. Tie existujú takmer v každej obci na Slovensku. K tomu zákon, že každé registrované auto pri úplnom vyradení z evidencie musí byt ekologicky zlikvidované, do karát bežným občanom akosi nenahráva. Tak sa všetci otáčajú, ako vedia.... A preto tu je dnešný prípad. Slovenskí policajti zasahujú na nelegálnom vrakovisku pri Martine. Nepamätám si na prípad, aby bolo niekedy Nelegálne vrakovisko u nás riešené a medializované. Vy áno?

Ak chcete svoje auto vyradiť z evidencie natrvalo, musíte ho odovzdať na špecializovaný zberný dvor. 

Staré vozidlo obsahuje množstvo nebezpečných látok ako napríklad olej, kyseliny a chemické zlúčeniny obsiahnuté v tekutinách, preto je zahrnuté do kategórie nebezpečných odpadov. Manipuláciu a likvidáciu starého vozidla môže vykonávať len autorizovaný spracovateľ starých vozidiel. Tu narážame na problém, ktorý sa teraz rieši v Kláštore pod Znievom. Je ním environmentálna kriminalita. Slovensko má zatiaľ v postihovaní zločinov voči prírode veľké rezervy. Pred časom zriadili doslova a do písmena environmentálnu jednotku.

 

Problematika environmentálnej kriminality je pomerne široká a na každú jej oblasť sa vzťahujú samostatné právne predpisy. Na tieto sa odvolávajú skutkové podstaty trestných činov proti životnému prostrediu zaradených v samostatnej hlave Trestného zákona pod názvom „Trestné činy všeobecne nebezpečné a proti životnému prostrediu“.

Neuveriteľné, čo dokáže človek spôsobiť...

Na legálnom vrakovisku to síce niekedy vyzerá ako po boji, ale sú tam prísne pravidlá. To, čo vidíme na záberoch, je jedným slovom ekologická katastrofa. Množstvo ropných látok, všade samý bordel.. Jednoducho ako po výbuchu. Mnohým pri pohľade na fotky príde nevoľno. Vyčistenie a následné obnovenie pôdy po takomto "útoku" bude ľudom a prírode trvať ešte veľmi dlho!