Systém polície v Čechách je trochu iný. Líšia sa štruktúrou a aj právomocami. Výnimkou nie je ani česká mestská, alebo obecná polícia. Zároveň je trochu odlišný i zákon o priestupkoch a zákon o cestnej premávke. Ale to, čo dokázala Mestská polícia Brno, nemá obdobu asi nikde na svete. Pokutovali vodičov za niečo, čo nie je zákonom podložené. A je to navyše totálna blbosť a banalita!

MsP Brno pokutovala vodičov, ktorí parkovali nacúvaním k chodníku po podnete od občana, ktorému údajne výfukové plyny šli do okien!

Podľa hovorcu MsP Brno mestská polícia pri ukladaní pokút vychádzala z českých technických noriem a predpisov, ktoré sa vzťahujú k značke parkovanie. Ombudsmanka však odmietla výklad tejto právnej normy, aký uvádzala MsP. Značka Parkovanie – státie na chodníku šikmo alebo kolmo podľa nej vyznačuje len spôsob státia, nie orientáciu auta. Doplnila, že ak by mala byť určená konkrétna orientácia auta, muselo by to byť určené dodatkovou tabuľou. Mestská polícia pritom opakovane žiadala Ministerstvo dopravy ČR o presný výklad ustanovení. Zatiaľ však oficiálne stanovisko nedostali.

Parkovanie na spiatočku je častokrát ľahšie. Dokonca je omnoho bezpečnejšie pri vychádzaní z parkovacieho miesta.

Na Slovensku možno za priestupok uložiť pokutu v blokovom konaní, ak je priestupok spoľahlivo zistený a obvinený z priestupku je ochotný pokutu zaplatiť!

Pokutovaní vodiči však majú veľkú nádej. Môžu sa do 6 mesiacov obrátiť na MsP, ktorá po preskúmaní podnetu rozhodne. Ak však vodič má stále pocit, že je nespravodlivo potrestaný, má stále možnosť odvolať sa na vyšší orgán, teda na krajský úrad, ktorý môže tiež pokutu zrušiť. 

Zdroj: Novinky.cz