Tento deň je známy ako projekt Edward. Ako dopadol v jednotlivých krajinách si pozrite v tabuľke.

Čo by sme mali robiť (nielen) v tento deň, aby boli cesty bezpečnejšie?

 • pripomínať našej rodine, priateľom a kolegom a zároveň ich vyzývať k zvýšenej ostražitosti na cestách,
 • jazdiť so zapnutými svetlami (denné svietenie nie je povinné vo všetkých krajinách EÚ),
 • jazdiť najbezpečnejšie ako môžeme a dodržiavať pravidlá cestnej premávky,
 • byť ohľaduplný voči chodcom, cyklistom, jazdcom na koňoch, a to najmä na deti a starých ľudí,
 • dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť a prispôsobiť rýchlosť stavu a povahe vozovky,
 • zvýšiť pozornosť v blízkosti škôl a v obytnej zóne,
 • nesadnúť si za volant opitý alebo inak neohrozovať ostatných účastníkov cestnej premávky, čiže ani chodci ani cyklisti by sa nemali pohybovať po ceste pod vplyvom,
 • mať maximálny možný rozhľad a prehľad o momentálnej situácii v cestnej premávke,
 • vždy používať bezpečnostné pásy a dbať na to, aby ich používali i ostatní,
 • nepoužívať mobilný telefón počas šoférovania,
 • jazdiť s čistou hlavou, zbytočne sa nerozptyľovať maličkosťami,
 • byť dobrým príkladom ostatným pasažierom a jazdiť pokojne a bezpečne.
Krajina Počet usmrtených osôb Krajina  Počet usmrtených osôb
Belgicko 0 Maďarsko 2
Bulharsko 1 Nemecko 3
Chorvátsko 1 Nórsko 1
Cyprus  0 Poľsko 10
Česká republika 2 Portugalsko 0
Dánsko 0 Rakúsko 0
Estónsko 0 Rumunsko 6
Fínsko 0 Slovensko 2
Francúzsko 5 Slovinsko 0
Grécko 6 Spojené kráľovstvo 0
Holandsko Srbsko 1
Írsko 0 Španielsko 0
Litva 0 Švajčiarsko 0
Lotyšsko 0 Švédsko 0
Luxembursko 1 Taliansko 1
Malta 0    
    Spolu 43

V štatistike sú zahrnuté dopravné nehody so smrteľným následkom. Štatistika síce má výpovednú hodnotu, ale štáty medzi sebou sa nedajú vôbec porovnávať. A to počnúc štruktúrou ciest, rozlohou, vekovým priemerom vozidiel, hustotou premávky, počasím a mnohým iným. To všetko môže negatívne vplývať na úmrtnosť na cestách. Keby bol za tento deň stanovený ľubovoľne ktorýkoľvek iný deň, výsledky by mohli byť úplne iné. 

Zdroj: Tispol