Ak niečo nejde po dobrom, pôjde to po zlom. Presne túto taktiku teraz presadzujú ekologické organizácie Greenpeace a neslávne známa Deutsche Umwelthilfe, ktoré podali v Nemecku žalobu na veľké priemyselné podniky. Stranou ich záujmu pochopiteľne nezostali ani samotné nemecké automobilky, ktoré žalujú za podiel viny na zmene klímy.

Koniec spaľovacím motorom. Bez diskusie a alternatívy

Ochrana životného prostredia a tlak na zmenu výrobných činností negatívne vplývajúcich na zmenu klímy je šľachetný cieľ, smutné na celej veci je však to, že ani samotní ekológovia neprichádzajú so žiadnou alternatívou, či víziou do budúcnosti. Po nemeckých automobilových producentoch žiadajú nekompromisné ukončenie produkcie spaľovacích motorov do roku 2030, nikto však nepredložil reálne vízie, ako by mal automobilový svet vyzerať po tomto dátume. Že nie sme pripravení na elektromobilitu vo väčšom rozsahu, je dnes jasné stále väčšiemu množstvu zainteresovaných organizácií, z vedeckých kruhov navyše prichádza stále intenzívnejšie varovanie, že ani s energiou z obnoviteľných zdrojov to nebude nijak ružové. Zdá sa, že zabudnúť môžeme aj na tzv. „zelený“ vodík, napriek tomu je hlas po ukončení výroby spaľovacích motorov stále intenzívnejší. EÚ nemá dodnes odpoveď na to, ako mobilizovať milióny motoristov žijúcich na sídliskách, odkiaľ vezmeme všetku potrebnú energiu a dokonca ani to, ako zabezpečiť efektívnejšie využívanie elektrickej energie. Paradoxom honby za elektromobilitou je totiž fakt, že spotreba primárnej energie obrovsky rastie. Ide tu naozaj len o ochranu životného prostredia? Alebo sú za ekologickými organizáciami spoločnosti prahnúce po peniazoch? Zdá sa, že tieto a podobné otázky začínajú so silnejúcim tlakom na ukončenie výroby spaľovacích motorov zaujímať stále viac ľudí.

zdroj: DPA, Reuters