Ako vo svojej oficiálnej správe uvádza Ministerstvo vnútra SR, podľa najnovších pravidiel môže byť ako škodová udalosť označený incident v premávke, pri ktorom vznikla len hmotná škoda bez ohľadu na jej konkrétnu výšku. Teda aj taký, ktorý bol doteraz hodnotený ako dopravná nehoda. Ako ďalej uvádza správa, uvedené bude platiť, len ak účastníci neboli pod vplyvom alkoholu či inej návykovej látky, dohodli na zavinení a vypísali spolu tlačivo na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody. V takom prípade to účastníkom umožní vec vybaviť aj bez prítomnosti policajta na mieste, čím sa odstráni zbytočné blokovanie a obmedzovanie plynulosti cestnej premávky do príchodu policajta.

Menej byrokracie

V správe sa ďalej uvádza, že ak niektorý z účastníkov predsa len bude trvať na prítomnosti polície na mieste udalosti a policajt zistí, že sú splnené všetky zákonné podmienky pre škodovú udalosť, nebude potrebná rozsiahla dokumentácia ako v prípade dopravnej nehody so zranením. Nové pravidlá by tak podľa ministerstva mali prispieť k zníženiu úrovne byrokracie na strane aktérov aj štátnych orgánov. Obdobnú úpravu už údajne uplatňujú aj v susedných štátoch Rakúsko a Maďarsko.