Okrem Kie nemal na Slovensku naplánovaný presný dátum štartu výroby žiadny z ďalších 3 výrobcov áut. Kia ako prvá rozbehla výrobu avšak bez odbytu je výroba len dočasná. A keďže na trhoch západnej Európy stále pretrvávajú opatrenia a otváranie hospodárstva je v pláne v týždňových postupných krokoch, odbyt áut je stále minimálny.

Len na štyri dni

Kia od 20. apríla 2020, teda budúceho pondelka, opäť preruší výrobu. Avšak tentokrát je prerušenie naplánované len do štvrtka 23. apríla 2020. Dvojzmenná prevádzka má byť obnovená už v piatok 24. apríla 2020.

Ide tak o krátkodobú prestávku, ktorú Kia odôvodňuje „vážnymi prevádzkovými dôvodmi“. Čo je presne za týmto slovným spojením, je ťažké odhadnúť, ale s najväčšou pravdepodobnosťou za to môže slabý odbyt a viaznuca dodávka dielov. Štart ekonomiky nielen u nás tak bude nabiehať veľmi pomaly a s obrovskými stratami.

Zdroj: Kia