Poškodení môžu mať nárok až na 40 miliónov eur plus úroky

Účastníci kartelovej dohody si rozdelili územie Slovenskej republiky podľa regiónov a dohodli sa na maximálnej výške poskytovaných zliav u jednotlivých typov vozidiel Volkswagen. Na základe tejto dohody poskytovali predajcovia zákazníkom zľavu nižšiu, ako by mali u predajcu z ich regiónu. Cieľom kartelovej dohody malo byť podľa úradu odstránenie konkurencie, zachovanie určitého okruhu zákazníkov a výšku cien. Poškodení kupujúci majú v súhrne nárok až na 40 miliónov eur plus zákonný úrok. 

Kúpili ste nový Volkswagen v rokoch 2010 až 2016?

Poškodenými sú kupujúci nových osobných a úžitkových vozidiel značky Volkswagen, ktorí si vozidlo zakúpili na Slovensku v období od roku 2010 do roku 2016. Cena, za ktorú si kupujúci vozidlo obstarali, mohla byť v dôsledku postupu účastníka kartelovej dohody vyššia rádovo o 10 až 20 %. Poškodení kupujúci majú právo na odškodnenie vo výške tohoto preplatku kúpnej ceny a zákonného úroku, ktorý sa počíta od momentu zakúpenia vozidla. “Nárok za jedno vozidlo sa môže s najväčšou pravdepodobnosťou pohybovať aj v tisíckach  eur”, domnieva sa Ondřej Tyleček, investičný riaditeľ československé spoločnosti LitFin, s centrálou v Prahe. 
 

Získanie odškodnenia

Poškodení môžu nárok na odškodnenie uplatniť na príslušnom súde. Vedenie súdneho sporu však so sebou nesie riziko neúspechu a nemalé finanční náklady, ktoré väčšinu poškodených od vymáhania oprávneného nároku odradí. Spoločnosť LitFin chce poskytnúť možnosť získať adekvátne odškodnenie poškodeným, ktorí by si nárok inak neuplatnili.

Spoločnosť LitFin preto ponúka financovanie všetkých nákladov súvisiacich s uplatnením nárokov za podielovú odmenu 25%, pre prvých 1 000 klientov. V prípade neúspechu v spore náš klient túto odmenu neplatí a celé riziko preberá spoločnosť LitFin. Poškodení, ktorí by si chceli uplatniť svoj nárok včas sa môžu prihlásiť cez www.litfin.cz/autokartel alebo získať viac informácií prostredníctvom našej e-mailové adresy info@litfin.cz.