Celosvetová ponuka áut Toyota a Lexus s hybridným pohonom má 44 modelov. To výrazne zatieňuje pôvodného osamoteného vlajkonosiča typu Prius, ktorý aj naďalej zostáva symbolom raného, vizionárskeho vpádu automobilky do sveta masovej elektrifikácie.

Rozhodnutie Toyoty vyvíjať hybridné elektrické vozidlá padlo pred viac ako 25 rokmi. Takeši Učijamada viedol vývojový tím pracujúci na vozidle pre 21. storočie s cieľom znížiť emisie skleníkových plynov a ďalších škodlivých látok. Hybridná technológia dnes výrazne pomáha znižovať emisie CO2 tým, že umožňuje absolvovať aj viac ako 50 % cesty po meste a okolí v režime jazdy čisto na elektrinu, teda s nulovými emisiami.

Prvý Prius prišiel v roku 1997

Prišiel v čase ratifikácie Kjótskeho protokolu. Toyota tvrdí, že samotná hybridná elektrická technológia do dnešných dní napomohla v globálnom meradle znížiť emisie CO2 o viac než 120 miliónov ton oproti porovnateľným vozidlám s benzínovým motorom.

Toyota sa vďaka vízii stala lídrom o plnenie stále prísnejších emisných predpisov. „Práve vďaka predaju našich hybridných vozidiel je Toyota na dobrej ceste splniť cieľ 95 g/km, ktorý platí pre roky 2020 a 2021 v krajinách EÚ, kde sú predpisy týkajúce sa CO2 vôbec najprísnejšie na svete,“ komentuje Matt Harrison, výkonný viceprezident spoločnosti Toyota Motor Europe (TME).

Nad rámec aktuálneho hybridného systému 4. generácie pokračuje Toyota v zdokonaľovaní hybridnej technológie s cieľom ešte znížiť emisie a dosiahnuť ešte nižšiu spotrebu paliva. Z pohľadu najširšieho spektra zákazníkov na európskych trhoch sú dnes hybridné elektrické vozidlá cenovo dostupné, dosiahnuteľné a plne vyhovujúce.

Hybrid je prirodzeným predskokanom batériových elektromobilov a elektromobilov na palivové články. Aj tieto autá sa čoskoro objavia v ponuke najväčšej značky na svete.

Toyota stále verí, že hybridné elektrické vozidlá (HEV) sú kľúčovou súčasťou širšieho mixu elektrifikovaných vozidiel budúcnosti, avšak dve desaťročia skúseností v oblasti elektrifikácie sa odrazili vo vlastnej stratégii presadzovania rôznorodých typov pohonu. Ponúka rôzne druhy elektrifikovaných vozidiel s cieľom znižovať emisie v súlade s predpismi, infraštruktúrou trhu a v konečnom dôsledku aj s dopytom. Neverí v stratégiu - víťaz berie všetko, ale v budúcnosť pre rôzne elektrifikované technológie, ako napr. hybridné elektrické vozidlá, plug-in hybridy, batériové elektromobily a elektromobily na palivové články. Aj preto pred časom veľkoryso sprístupnila iným výrobcom svoje patenty, aby rozšíreniu výroby tohto druhu pohonu celosvetovo napomohli aj za cenu vzniku novej konkurencie.

Dve desaťročia nepretržitého vývoja elektromotorov, batérií a jednotiek riadenia energie poskytli Toyote detailné znalosti toho, ako efektívne hospodáriť s energiami a opätovne ich využívať, a zákazníkom tak ponúkať elektrifikované varianty vozidiel Toyota a Lexus vo forme hybridov a plug-in hybridov, vozidiel na palivové články a elektromobilov s batériovým pohonom.

V rámci napĺňania svojej vízie v Európe plánuje Toyota do roku 2025 uviesť 40 nových alebo modernizovaných elektrifikovaných modelov s rôznymi druhmi technológií vrátane najmenej 10 elektromobilov.

Jadrom ponuky, pokiaľ ide o typ pohonu, budú aj naďalej vozidlá s hybridným elektrickým pohonom v súlade s potrebami zákazníkov a s cieľom znižovať emisie v kombinácii s ďalšími typmi elektrifikovaných vozidiel. Rovnaké ciele presadzuje Toyota už od uvedenia prvej Toyoty Prius pred vyše 20 rokmi s konečným cieľom dosahovať nulové emisie v masovom meradle a udržateľnou cestou.

zdroj: Toyota Motor Slovakia