"Ženy našich prapredkov si vyvinuli ostrý zmysel pre nebezpečenstvo, ktoré ohrozovalo ich a ich deti, počas doby, keď muž opustil jaskyňu a šiel loviť. Tento praveký varovný inštinkt funguje aj dnes, a preto majú ženy vodičky sklon reagovať citlivejšie na negatívne stimuly a ľahšie sa nahnevajú."
ženy vs muži

Za to, že sa ženy za volantom ľahšie rozhnevajú môže praveký inštinkt

Ženy sú za volantom o 12% častejšie nahnevané ako muži

Za výskumom stojí britská divízia automobilky Hyundai, ktorá za týmto účelom oslovila Goldsmithovu univerzitu v Londýne (Goldsmiths University London). Experiment viedol psychológ Patrick Fagan a ako vzorka mu poslúžilo 1 000 britských vodičov a vodičiek. Nuž a práve táto tisícka respondentov preukázala, že ženy sú za volantom v priemere o 12 % častejšie nahnevané ako muži. Podľa výskumu sa dokázali ženy vytočiť o 14 % častejšie v situáciách, keď na ne niekto trúbil, keď ich predbiehali sprava (respektíve v Británii zľava), alebo keď mali v aute kibica. Ženy tiež viac hnevalo, keď ostatní vodiči nepoužívali smerovky. Hnevalo ich to o 13 % viac ako mužov.

Doktor Fagan však má aj vysvetlenie, prečo sa ženy za volantom ľahšie rozhnevajú: "Evolučná teória predpokladá, že si ženy našich prapredkov vyvinuli ostrý zmysel pre nebezpečenstvo, ktoré ohrozovalo ich a ich deti, počas doby, keď muž opustil jaskyňu a šiel loviť. Tento praveký varovný inštinkt funguje aj dnes, a preto majú ženy vodičky sklon reagovať citlivejšie na negatívne stimuly a ľahšie sa nahnevajú."

ženy vs muži

Patrick Fagan, psychológ z Goldsmithovej univerzity v Londýne

Experiment ukázal, že za volantom prežívame najmä dve dominantné emócie, a to šťastie a hnev. Nuž a prečo máme radi šoférovanie? Dáva nám slobodu, čo si myslelo 51 % respondentov, 19 % bolo vďačných za mobilitu a 10 % za nezávislosť. Zaujímavým zistením bolo, že až pre 29 % mužov je ľahšie konverzovať počas šoférovania, ako iba tak tvárou v tvár. 14 % mužov si dokonca myslí, že rozhovor počas jazdy z nich robí lepších šoférov. Nezanedbateľnou aktivitou počas šoférovania však nie je ani spev. Až 54 % Britov zo skúmanej vzorky sa totiž cíti šťastne, keď si môže počas jazdy spievať. Nuž ale čo robí vodičov najviac šťastných, a to určite nielen v Británii, ale aj u nás, sú prázdne cesty. Pocitom šťastia na ne reagovalo až 84 % respondentov. 78 % potešila jazda po vidieku a 69 % zasa jazda po pobreží. Ľudia jednoducho milujú výlety autom, keď im nik nezavadzia v ceste. No a 8 z 10 vodičov pri tom počúva hudbu.

ženy vs muži

Prázdna cesta na vidieku, či pobreží mora robí vodičov šťastnými

Výskum má však okrem prekvapivých zistení ešte jeden výsledok. Patrick Fagan s podporou automobilky Hyundai totiž so skúsenosťami z výskumu vytvoril prvý test emócií pre vodičov (Driving Emotion Test (DET)). Ten využíva sledovanie výrazu tváre, sledovanie očí, galvanické reakcie kože a monitorovanie pulzu. Tieto údaje potom spracováva špeciálny softvér, ktorý ich vyhodnotí a dá vodičovi DET skóre.

Zdroj: Hyundai