Pískanie aj pri TOP brzdových systémoch

Pri brzdení brzdová sústava auta mení pohybovú energiu na teplo. Pritom dochádza aj u najlepších bŕzd sveta k jemnému chveniu a vibráciám. A práve ony zapríčiňujú piskľavé zvuky od kolies. Rotujúci brzdový kotúč potom pôsobí ako „reproduktor“ a hrá na nie príliš ľubozvučnú nôtu. Samozrejme, že môže ísť aj o určitú formu poruchy, alebo vám brzdové obloženie dáva vedieť o potrebnosti výmeny. Nie je to tak vo všetkých prípadoch a Porsche hovorí, že ak je mechanicky všetko v poriadku, je to prirodzené aj pri špičkovo fungujúcom brzdovom systéme. Navyše, ťažké alebo aj športové autá potrebujú na čo najkratšie zastavenie dimenzované brzdové komponenty, ako napr. kotúče a platničky. Čím je plocha, ktorou platňa pôsobí na kotúč, väčšia, tým je pískanie pravdepodobnejšie.

Ukazujú tiež postup pri vývoji brzdových systémov a pripomínajú, že obmedzenie „prirodzeného“ pískania bŕzd je jedným z cieľov konštruktérov. Hovoria aj o častiach brzdových platní a strmeňov, ktoré majú zabudované časti na obmedzenie pískania a frekvencie, ktorú každý materiál prirodzene vydáva. Avšak kvôli postupnému opotrebovaniu, vlhkosti, rôznym klimatickými podmienkam a korozívnym faktorom sa pískanie bŕzd vylúčiť nedá, nejde však vôbec o určitú formu chyby. Video pôsobí do určitej miery až „ospravedlňujúco“. Vyzerá to tak, že mnoho zákazníkov sa na nepríjemné zvuky sťažuje. Porsche dodáva, že bezpečnosť vodičov značky dávajú na piedestál, a preto sa nie je čoho obávať...

Zdroj a foto: thedrive, porsche, cnet