Tentoraz sa nejdeme venovať ďalšiemu „chemickému“ rozboru nových benzínov E10, ani špekulovať o ich význame a reálnom prínose pre motoristov, či štátny rozpočet. A ani neobjavíme Ameriku, len zopakujeme jeden dôležitý fakt, ktorý s príchodom mrazivých nocí a nových benzínov E10 na slovenské čerpacie stanice úzko súvisí. Striedanie nočných mrazov a miernejších denných teplôt totiž vytvára pre autá (pre samotnú karosériu, ich techniku, ale aj pre palivový systém) veľmi náročné podmienky. Aspoň čiastočne však viete nežiaducim účinkom striedania teplôt predchádzať.

Vzdušná vlhkosť zostáva v nádrži

Čím viac vzduchu necháte v nádrži vášho auta, tým viac vzdušnej vlhkosti tam prenocuje s vaším benzínom. Keď sa ráno začne otepľovať, dochádza k zrážaniu vzdušnej vlhkosti na stenách chladnej palivovej nádrže a tam sa mení na zákerné kvapky vody stekajúce do paliva. Vyšší podiel liehu v nových benzínoch E10 má síce vyššiu schopnosť „pohltenia vlhkosti“, lenže len do určitej miery. Ak nasýtenie vlhkosťou časom prekročí kritickú hranicu, dochádza k paradoxu a všetka vlhkosť nasýtená v benzíne naraz „vypadne“ z paliva na dno nádrže. A začínajú problémy so štartovaním, chodom motora a pod. (nehovoriac o korozívnych účinkoch takejto zmesi, či jej zníženej schopnosti chrániť nízkotlakové palivové čerpadlo uložené priamo v nádrži).

Nezabúdajte ani na ďalší paradox, ak do takto „nasýteného“ benzínu E10 náhle natankujete čerstvé palivo E5, dôjde k rozriedeniu paliva v nádrži, zníženiu podielu biozložky v nádrži a veľmi ľahko môže dôjsť k spomínanému „vypadnutiu“ vody na dno nádrže.

Len pre zopakovanie: keďže sa lieh dobre viaže s vodou, s väčším podielom biozložiek v benzíne ubudnú problémy s kondenzátom zo vzdušnej vlhkosti v nádrži. A naopak, čím je benzín „čistejší“, tým menej vody vie do seba naviazať. A to je paradoxne dosť zákerný problém. Ak totiž budete jazdiť s malým množstvom paliva E10 v nádrži a to bude na seba pravidelne „viazať“ kondenzát zo vzdušnej vlhkosti z poloprázdnej nádrže, po dotankovaní palivom s menším množstvom biozložiek (napr. aditivovaný benzín E5) sa schopnosť viazať vodu zníži a z paliva v nádrži môže tzv. „vypadnúť“ voda. Na dne nádrže sa vám tak vytvorí korozívna vrstva vody znemožňujúca štartovanie (častá príčina, prečo na jar neviete naštartovať zazimovanú techniku). Zákerným problémom je aj to, že pri nesprávnom skladovaní môže palivo E10 navyše „nasať“ dosť vody ešte predtým, než ho natankujete do vlastnej nádrže (cestou od výrobcu k spotrebiteľovi).

Aby ste tomuto nepríjemnému javu aspoň čiastočne predchádzali, tankujte vždy tak, aby pri odstávke auta zostávalo v nádrži čo najmenej vzduchu. A platí to rovnako pri tankovaní E10 aj E5. A ak plánujete dlhšie nejazdiť, nešetrite a natankujte prémiové palivo, ktoré namiesto liehu používa ETBE, teda „bio“ prísadu neviažucu na seba vodu. S ňou má palivo aj vyššiu oxidačnú stálosť. Ako totiž priznávajú aj samotné rafinérie, nechávať v nádrži, či v kanistroch štandardný benzín dlhšie ako tri mesiace nie je dobré.