„Súčasné elektrolyzéry sú prevádzkované na báze vysokočistého vodného elektrolytu. Zvýšený dopyt po vodíku, ktorý čiastočne alebo úplne nahradí energiu generovanú fosílnymi palivami, však výrazne zvýši nedostatok čoraz obmedzenejších sladkovodných zdrojov,“ vysvetľuje vedecký pracovník Yao Zheng dôvody, prečo pracujú na vývoji nového prístupu.

Očakáva sa pritom, že zelený vodík môže byť veľkým prínosom z hľadiska prechodu ku ekologickejším zdrojom energie. Zostáva však otázne, či sa v budúcnosti stane cenovo dostupným. Dopyt po ňom má vzrásť do roku 2050 až šesťnásobne. V dnešných podmienkach je však stále drahý – stojí viac ako fosilné palivá.

Oceán ako riešenie

Vedci sú teraz možno blízko k tomu, aby našli dôležitú odpoveď, ako výrazne posunúť vývoj okolo budúcnosti vodíka. Nový objav rieši aj obavy z nedostatku vody, ktoré pretrvávajú, keď príde reč na zelený vodík. Odpoveďou má byť océan. Výskumníci zdôrazňujú, že ide o takmer nekonečný zdroj a predstavuje 96,5 % zásob vody na Zemi.

"Použili sme morskú vodu ako surovinu bez potreby akýchkoľvek procesov týkajúcich sa jej predchádzajúcej úpravy,“ zdôraznil Yao Zheng. Univerzitný tím iba jednoducho prefiltroval morskú vodu, vďaka čomu boli odstránené pevné látky a mikroorganizmy.

Doterajšie výsledky práce austrálskeho tímu sú sľubné. „Výkon komerčného elektrolyzéra s našimi katalyzátormi prevádzkovanými v morskej vode sa približuje výkonu platinových, resp. irídiových katalyzátorov využívaných vo vysoko-čistej deionizovanej vode,“ doplnil Zheng.

Austrálsky tím bude teraz pracovať na zväčšení celého systému so zapojením väčšieho elektrolyzéra, aby sa mohlo riešenie uplatniť v komerčných procesoch, ako je výroba vodíka pre palivové články.

Zdroj: Adelaide.edu.au / Foto: cz.depositphotos.com