Ako uvádza mediálny portál EÚ, Euractiv, Slovensko momentálne čelí veľkej výzve v podobe transformácie automobilového priemyslu. Ak sa neprispôsobí nastupujúcej mohutnej vlne elektromobility aj v oblasti vývoja a finálnej výroby, reálne mu hrozí strata približne 85 000 pracovných miest. Elektrické autá sú totiž špecifické na vývoj, aj výrobu a pri správnej organizácii nepotrebuje toľko pracovníkov. V kombinácii s utlmovaním výroby áut so spaľovacími motormi tak príde veľký odliv ponuky práce. „Neschopnosť prispôsobiť sa novým okolnostiam pri prechode na elektromobilitu môže v najhoršom prípade viesť k poklesu národného HDP do roku 2040 a neskôr na úroveň o desať percent nižšiu ako v prípade najlepšieho scenára. Celková zamestnanosť by mohla klesnúť o 4,5 percenta v porovnaní s úrovňou v roku 2020, čo v realite predstavuje stratu približne 85 tisíc pracovných miest,” uvádza štúdia Globsec, ktorá vznikla v spolupráci so Slovak Electric Association (SEVA). „Jednou z najväčších výziev pre automobilový priemysel na Slovensku v nasledujúcich rokoch bude transformácia jeho ekonomického ukotvenia tak, aby spĺňal globálne požiadavky mobility budúcnosti,“ doplnil podpredseda Globsecu, Vazil Hudák.

Potrebujeme výrobu batérií

Slovensko je dnes tretím najväčším výrobcom elektromobilov v Európe za Nemeckom a Francúzskom. Ročne vyrobí približne 75 tisíc elektromobilov. To ale nestačí. Štúdia upozorňuje, že Slovensko nedostatočne investuje do inovatívnych projektov v oblasti batérií či elektromobilov. V roku 2019 predstavovali verejné a súkromné investície do vedy a výskumu iba 0,83 percenta HDP, z toho iba 0,01 percenta išlo do výskumu v oblasti energetiky a životného prostredia. Aj v tomto meradle Slovensko zaostáva nielen za priemerom Európskej únie, ale aj za ostatnými krajinami V4. Štúdia pracovala s dvomi hlavnými scenármi. Prvý vykresľuje nezvládnutú transformáciu, keď sa Slovensko nedokáže prispôsobiť realite na vývozných trhoch a stratí svoj podiel. Druhý predpokladá, že výroba na Slovensku sa posunie od spaľovacích motorov k elektromobilom. Rozdielovým faktorom medzi týmito scenármi je zabezpečenie domácej výroby batérií. Slovensko totiž v súčasnosti nemá kapacitu na pokrytie celého dopytu po elektrických vozidlách. „Zmeniť by to mohla zahraničná investícia, ktorá by na Slovensku otvorila ‚gigatováreň’ na výrobu batérií. V opačnom prípade bude Slovensko odkázané na dovoz batérií zo zahraničia,” uvádza štúdia.

Ako uvádza Globsec, dôležitou oblasťou je aj vzdelávanie a príprava kvalifikovaných zamestnancov, či celkové zlepšenie podnikateľského prostredia. „Štát by mal dlhodobo podporovať vedu, výskum a inovácie. Žiaľ, nerobí to. My už potrebujeme ísť ďalej, musíme nielen vzdelávať našich budúcich absolventov, ale potrebujeme sa už baviť aj o štrukturálnych zmenách na trhu práce,” dopĺňa analytička Monika Martišková.

zdroj: Euractiv