Z. Smolinský pracuje v automobilovom odvetví viac ako 20 rokov. Už  8 rokov je predsedom odborovej organizácie vo VW Slovakia, ktorá má viac ako 7000 členov.

Štrajkom sme naštartovali tlak na zmenu odmeňovacieho systému zamestnancov v rámci bratislavského závodu Volkswagen. Vďaka tomu môžu niektorým zamestnancom platy rásť až o 24,34 %.

Už sa napísalo strašne veľa k štrajku vo Volkswagene. Nechcem sa vracať k tomu, že aprílová ponuka závodu bola na míle vzdialená oproti tej, čo sa nám podarilo vyštrajkovať. Rozumiem snahe spochybniť význam štrajku zamestnancov zo strany zamestnávateľa. Je to prirodzené. Ešte „náhodou“ by si ľudia zvykli štrajkovať za svoje práva. Rozumiem a zároveň aj nerozumiem snahe spochybniť zmysel štrajku zo strany najväčšieho zväzu zastupujúceho záujmy zamestnancov na Slovensku, OZ KOVO.

V tomto chaose zaniklo pár dôležitých informácií, ktoré sa podarilo vybojovať okrem navýšenia taríf. Veľmi málo ľudí si uvedomuje, že zrušenie dvoch najnižších tarifných tried T1 a T2 je hnacím motorom pre oveľa dynamickejší rast miezd ako samotné navýšenie tarifných platov. Musíme si uvedomiť, že základná tarifná mzda v triede T2 bola 734 € a v triede T3 bola 797 €.  Po prvom dohodnutom navýšení platov stúpne tarifná mzda v triede T3 na 834 €. To znamená, že plat najmenej zarábajúcich vo fabrike stúpne ihneď od augusta o 100 €, čo je 13,6 %. 

Ešte dôležitejšie, čo si treba plne uvedomiť, je, že týmto sme naštartovali tlak na zmenu odmeňovacieho systému zamestnancov v rámci bratislavského závodu. Navyše vďaka štrajku existuje dohoda, že k zmene odmeňovacieho systému príde v spolupráci s odbormi najneskôr do decembra tohto roku. Nasadený by mal byť v priebehu budúceho roka 2018. 

Táto zmena v súvislosti so zrušením dvoch najnižších tarifných tried v odmeňovacom systéme by znamenala, že ak dnes je najviac zamestnancov zaradených v triede T6, čo znamená, že ich základná tarifná mzda pred zvýšením bola 1027 € a po finálnom navýšení bude 1172 €, je reálny predpoklad, že po zrušení a zmenách v odmeňovacom systéme bude najviac zamestnancov v tarifnej triede T7. Tým by väčšina zamestnancov po finálnom navýšení mala mzdu vo výške 1277 € - a teda väčšine zamestnancov narastie plat až o 24,34 %.

Zmeny, ktoré som opísal v riadkoch vyššie zabezpečia z dlhodobého hľadiska oveľa dynamickejší rast miezd ako iba navýšenie taríf. Všetko so všetkým súvisí. Tieto súvislosti sa oveľa ťažšie komunikujú v médiách v 15 sekundových šotoch alebo v rozhovoroch, ktoré nejdú častokrát k podstate, čo je však v tomto rýchlom svete prirodzené.

Zdroj: Blog.sme.sk

Foto: Aktuality.sk