Nečakajte na ostatných. Nevyhovárajte sa, že to nemá zmysel, lebo to aj tak "nikto" nerobí. Začať treba od seba. Jedine tak je možné urobiť zmenu a zvýšiť kvalitu nášho denného šoférovania.

Automaticky sa ňou nik nezapodieval, nik ju vodičom nespomenul a celé generácie vodičov sa ňou nedokážu riadiť. Až po viacerých ťažkých nehodách na "rozostavanej" diaľnici D1 medzi Bratislavou a Trnavou zasiahlo ministerstvo dopravy úpravou a definíciou. Minimálna bezpečná vzdialenosť medzi vozidlami do 3,5 tony je definovaná časom 2 sekundy. Pre vozidlá ťažšie sú to 3 sekundy. Ak ide o motorové vozidlo kategórie M3, N2 alebo N3. Prečo je to definované v čase? Prečo minimálne 2 sekundy? Ako túto vzdialenosť správne odhadnúť?
 

Vychádza sa zo základného predpokladu, že vodič, ktorý venuje vedeniu vozidla náležitú pozornosť má reakčný čas v priemere 1 sekundu. To je čas za ktorý si uvedomí kritickú situáciu pred sebou, rozhodne sa a začne konať (brzdiť, vyhýbať sa, obchádzať...) Až čas nad 1 sekundu dáva vodičovi priestor konať. Ak teda jazdíte nalepení na vozidle pred vami na vzdialenosť menšiu ako 1 sekunda, ste v permanentom strese a riziku nehody. V tomto prípade totiž platí vzletné: čo neubrzdíš, neukecáš!

nebezpecna vzdialenost medzi vozidlami

Nedodržanie bezpečnej vzdialenosti medzi autami končí zväčša takto. No len v malých rýchlostiach v obci. Mimo obce a na diaľnici zvyknú byť dôsledky tragické nie len pre autá...

Prečo je odporúčaná bezpečná vzdialenosť udávaná v čase nie v dĺžke? Pre jednoduchšiu realizáciu zo strany vodiča a zahrnutie premenlivej bezpečnej vzdialenosti k danej okamžitej rýchlosti. Bolo by nesprávne tvrdiť, že bezpečná vzdialenosť od vozidla pred vami je 50 metrov. Pre jazdu v obci do 60 km/h je zbytočne veľká. Pre jazdu na diaľnici pri 130 km/h už neakceptovateľne malá. Navyše, vodič by mal ľahšie zvládnuť odrátať 2 sekundy, než povedzme 30, 50, alebo 70 metrov.
 

Žiaľ, slovenská novela povinnosť dodržiavať bezpečnú vzdialenosť ukladá len autám na diaľnici a rýchlostnej komunikácii. Pritom dodržiavanie bezpečnej vzialenosti musí byť súčasťou každej jazdy a každej cesty. Teda aj v obci a mimo obce. Každý vodič by ju mal dodržiavať vo vlastnom záujme. Na západ od nás patrí toto pravidlo k základom vedenia vozidla. Definované ho síce majú inak, odporúčajú dodržiavať medzi vozidlami vzdialenosť rovnú polovici aktuálnej rýchlosti podľa rýchlomera. Ak teda ručička ukazuje 100 km/h, treba mať medzeru cca 50 metrov. Ak ukazuje 160 km/h, má to byť aspoň 80 metrov. Dá sa povedať, že obe odporúčania sú správne. Tie nemecké síce vyžadujú menší odstup, než auto prejde v danej rýchlosti za 2 sekundy. Dnes je však pre vodičov na Slovensku podstatné adpotovať ich do dennej praxe. 

bezpecna vzdialenost su minimalne 2 sekundy

Mnohé moderné autá už ponúkajú možnosť monitorovania bezpečnej vzdialenosti. Žiaľ, väčšina majiteľov tieto systémy ignoruje, alebo celkom vypína.

Aké výhody prináša dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti?

V prvom rade treba povedať, že bezpečná vzdialenosť prináša výhody všetkým! Bezpečnejšie predbiehanie, plynulejšie zaraďovanie áut z pripájacích jazdných pruhov, nerovnomernosť pohybu premávky sa neprenášala na každé ďalšie auto aktívnou prácou s bezpečnou vzdialenosťou. Tá totiž nie je daná pevne, nie je nutné jazdiť od auta pred vami ako by ste boli spojený tyčou. Práve naopak! Vzdialenosť môžete na malý moment aj zmenšiť, ak vozidlo pred vami pribrzďuje, no nezastaví, alebo nespomalí veľmi. Zmenšením tejto vzdialenosti medzi vami vôbec nešliapnete na brzdový pedál a žiadne ďalšie auto za vami brzdovými svetlami nedostáva falošný signál o zastavovaí. Práve opačne voči plynulosti totiž pôsobia rozsvietené brzdové svetlá v prípade, že autá medzi sebou majú malé vzdialenosti. Práve tu vzniká stres a prehnané reakcie, ktoré v lepšom prípade končia neopodstatnenými zápchami, v horšom ťukancami až nehodami z nedobrzdenia.
 

Ako správne bezpečnú vzdialenosť odmerať a nastaviť?

Keď auto pred vami minie pevný bod (strom, lampu, tabuľu...) prirodzeným tempom reči narátajte do tri (raz-dva-tri). Ak autom prídete k rovnakému bodu skôr, vzdianenosť treba zväčšiť. Minimálna bezpečná vzdialenosť sa to volá preto, lebo je odporúčaná len v peknom počasí, za sucha a pri dobrej viditeľnosti. Pri zhoršení podmienok a v noci sa odporúča zvýšiť túto medzeru na 3 až 5 sekúnd, podľa poveternostných podmienok.


autor je inštruktor školy bezpečnej jazdy SuperDRIVE

Odporúčaniam prečo a ako dodržiavať bezpečnú vzdialenosť sme venovali samostatný diel v seriáli Daj To Za Volantom.