Povinnú výbavu na Slovensku určuje § 16 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 464/2009 Z. z. Podľa tohto paragrafu je prevádzkovateľ vozidla povinný zabezpečiť, aby v aute boli tieto veci:

1, Výstražný trojuholník

- musí byť homologovaný podľa predpisu EHK č. 27. Vyhláška ďalej hovorí: "Výstražný trojuholník musí byť vo vozidle v ochrannom kryte (napr. obale), alebo bez ochranného krytu, vtedy musí byť zabezpečená jeho nevyhnutná ochrana proti vonkajším vplyvom počas prepravy."

Mimochodom, viete ako ďaleko za auto ho treba v prípade núdze postaviť? Zákon 8/2009 o cestnej premávke, paragraf 24 hovorí: "Vodič vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento trojuholník použiť počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle, alebo na náklade, alebo v dôsledku dopravnej nehody, ak také vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky. Vodič je povinný trojuholník umiestniť na okraji vozovky tak, aby ho prichádzajúci vodiči včas a zreteľne videli, a to vo vzdialenosti najmenej 50 m za vozidlom a na diaľnici a rýchlostnej ceste najmenej 100 m za vozidlom. V obci môže byť táto vzdialenosť, ak to vyžadujú okolnosti, kratšia. Ak je vozidlo vybavené osobitným zariadením, ktoré umožňuje výstražnú funkciu smerových svietidiel, vodič je povinný ho použiť aspoň v čase, kým umiestni trojuholník na vozovke."

AutoKelly

2, Reflexný odev

- To, že treba mať v aute reflexnú vestu, vie hádam každý. Málokto už ale vie, že to nemusí byť nevyhnutne vesta. Vyhláška totiž necháva možnosť výberu pre prevádzkovateľa vozidla a môže to byť napríklad vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka. Musí však spĺňať technickú normu pre výstražné odevy (napríklad EN 471 + A1). Z menovaného teda vesta vychádza najpraktickejšie.

Dôležité však je aj jej umiestnenie. Vyhláška totiž hovorí, že musí byť v dosahu zo sedadla vodiča. Preto ak vás zastaví policajná hliadka, reflexná vesta v kufri auta vám veľmi nepomôže.

Podstatná informácia je aj počet takýchto reflexných odevov, ktorý v aute musíte mať. Na Slovensku vám stačí jeden. Pozor však pri jazde do zahraničia. Sú krajiny, napríklad Rakúsko, kde musíte mať vestu pre každého pasažiera.

AutoKelly

Vesta musí byť v dosahu z vodičovho sedadla

3, Náhradné koleso

- K tejto položke samozrejme patrí aj hever a kľúč. Vodič totiž musí byť schopný koleso v prípade defektu vymeniť. Existujú však výnimky. Pre osobné autá sú dve. Vyhláška totiž hovorí: "Touto povinnou výbavou nemusia byť vozidlá vybavené, ak ide o:

  • vozidlá, ktoré majú všetky kolesá vybavené pneumatikami s technológiou, umožňujúcou jazdu aj po defekte s indikáciou defektu v ktorejkoľvek z pneumatík (napr. Run-flat),
  • vozidlá vybavené prostriedkami na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky umožňujúcej dočasné použitie".
AutoKelly

S rezervou musíte mať aj zdvihák a kľúč na kolesá

4, Lekárnička

- Druhy a obsah lekárničiek ustanovuje vyhláška MZ SR č. 143/2009 Z. z. Lekárnička musí byť podľa tejto vyhlášky oranžová a obsahovať štyri moduly

a) Modul č. 1 - Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu
b) Modul č. 2 - Malé rany, odreniny
c) Modul č. 3 - Veľké rany, krvácanie, popáleniny
d) Modul č. 4 - Zlomeniny, poranenia kĺbov
 

Okrem toho musí obsahovať kartu prvej pomoci minimálneho rozmeru 18 x 10 cm. Pri lekárničke si samozrejme treba dať pozor aj na dobu exspirácie. Ak je ktorýkoľvek z modulov po tomto dátume, je samozrejme podľa vyhlášky celá lekárnička po exspirácii.

AutoKelly

Nezabudnite na dátum exspirácie

Toto sú teda základné veci, ktoré musia byť v každom aute prihlásenom na Slovensku. Odborníci však odporúčajú voziť so sebou ešte pár vecí navyše. Do takzvanej odporúčanej výbavy patrí: