Riadenie je kľúčovou súčasťou každého auta. Nakoľko vodič musí vždy vyvinúť určitú silu, aby otočil volantom, konštruktéri sa museli zaoberať otázkou, ako tento problém vyriešiť. Spočiatku  sa riešil jednoducho. Ťažšie automobily, ako napr. autobusy, nákladiaky alebo veľké limuzíny mali volanty s väčším priemerom a hrubším vencom (nie vždy to bolo pravidlo). Technika napredovala a prišli prvé posilňovače riadenia. Všeobecnou konštrukčnou požiadavkou, ktorú musia posilňovače riadenia splniť, je to, aby auto ostalo ovládateľné aj v prípade, ak nastane nečakaná porucha niektorého komponentu. Nasleduje ešte jedna moderná požiadavka - účinok posilňovača má klesať s narastajúcou rýchlosťou vozidla.
 

Posilňovače riadenia delíme na:

  • hydraulický posilňovač;
  • hydraulický posilňovač s degresívnym účinkom;
  • elektro-hydraulický posilňovač;
  • elektromechanický posilňovač riadenia.

 

Dnes si povieme o prvých dvoch a zároveň si ukážeme 2 názorné ukážky, ako hydraulické posilňovače riadenia fungujú.  

Hydraulický posilňovač riadenia

Na to, aby bol tento posilňovač účinný, je potrebný hydraulický tlak uzavretého okruhu. Tento tlak vytvára vysokotlakové olejové čerpadlo, ktoré je poháňané zvyčajne remeňom. Čerpadlo je spojené s olejovým zásobníkom – nádržkou. Ďalšou dôležitou súčasťou je regulačný ventil, ktorého hlavnou úlohou je prepúšťať olej na jednu či druhú stranu pracovného valca, čo je podmienené natočením volantu. Tento typ posilňovača je značne rozšírený.


V prípade priamej jazdy, čiže bez akejkoľvek zmeny smeru, mechanizmus funguje tak, že regulačný ventil sa nachádza v presne stanovenej polohe, ktorá dovoľuje prúdenie kvapaliny z olejového čerpadla cez regulačný ventil späť do čerpadla. Na oboch stranách pracovného valca je totožný tlak a piest sa v pracovnom valci nepohybuje. Keď vodič vozidla natočí volant, otáča sa aj regulačný ventil, a to bez ohľadu na smer otáčania volantu vozidla. Keď prívod oleja z čerpadla posilňovača do ľavého sektora pracovného valca zotrváva otvorený, v tom istom momente je z pravej strany olej odčerpávaný. Na ľavej strane je tlak posilnený, zatiaľ čo na strane pravej tlak klesá. Z toho vyplýva, že piest sa tlačí smerom doprava, čím zosilňuje pohyb hrebeňovej tyče do určenej strany. 

Hydraulický posilňovač s degresívnym účinkom    

 

Tento typ posilňovača je typický pre hrebeňové riadenie. Veľmi často bol tento posilňovač uvádzaný do francúzskych áut ako je napr. Peugeot 206, Citroen XM alebo v jednotkovej Octavii. Výhodou systému je, že zlepšuje citlivosť a presnosť riadenia pri vysokých rýchlostiach, ale zároveň môže byť účinok prepojený s otáčkami motora.  

 

Princíp činnosti nie je zložitý. Kvapalina v systéme je prepúšťaná na pravú alebo ľavú časť pracovného valca, ktorý je prepojený s hrebeňovou tyčou. Táto kvapalina napomáha posúvať náležitým smerom hrebeňovú tyč, ako aj samotný pracovný piest vo vnútri pracovného valca, a to tlakom o takej veľkosti, ktorá je priamo úmerná objemu prepustenej kvapaliny.