Médiami sa šíria informácie o tom, že majiteľovi ukradnutého auta prišla pokuta.  Rovných 330 eur za prepadnutú TK a EK. Pýtate sa, ako to je možné? Pokúsim sa vám to objasniť. Musíte si uvedomiť, že tu vystupujú 3 štátne orgány, ktoré majú na starosti vozidlá a krádeže. A to okresný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, policajný dopravný inšpektorát a  polícia (posledné 2 menované sú v podstate laicky jedno a to isté).

Niekedy vyradenia auta riešil okresný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Od 1.1.2014 vyraďovania vozidiel z evidencie rieši dopravný inšpektorát. 

Ale pekne po poriadku. Krádež auta je veľmi nepríjemná vec. Túto skutočnosť treba bezodkladne nahlásiť na polícii. Čím skôr, tým je väčšia šanca, že sa ukradnuté auto nájde. Na polícii dostanete potvrdenie, ktoré musíte následne zaniesť aj na policajný dopravný inšpektorát, aby sa auto vyradilo v evidenciách z premávky. Ak máte auto poistené, s týmto dokumentom idete aj na poisťovňu. Na poisťovňu sa musíte dostaviť do 15 dní, resp. do 30 dní, ak vám auto ukradli mimo Slovenska. 


Poisťovňu rozoberať nebudeme. Polícia a verejná správa pracuje s mnohými informačnými systémami. Niektoré sú prepojené medzi sebou a aj medzi rôznymi štátnymi rezortami, iné nie. Pre naše potreby si povieme iba o troch týkajúcich sa áut, ktoré pomenujeme Vyhľadávanie, Pátranie a Evidencia. Nie každý užívateľ týchto systémov má rovnaké oprávnenia. Niekto nemá možnosť využívať všetky systémy, niekto nemá právo robiť zmeny a vkladať údaje, niekto má právo údaje len čítať a pod. Dúfam, že zatiaľ vám to je všetko jasné.

Ak sa informácia o krádeži auta nedostane na dopravný inšpektorát, máte smolu...

Systém Vyhľadávanie, poskytuje základné údaje o aute, čiže značku, majiteľa, držiteľa, VIN, číslo osvedčenia o evidencii a podobne. A hlavne, je prepojený so systémom Pátranie. Preskočíme rovno na tento systém. Tu sa vkladajú a hľadajú všetky údaje, ak auto ukradnú, alebo stratíte techničák, alebo tabuľku s evidenčným číslom. No a potom tu je samostatná Evidencia, kde sú o aute uvedené všetky údaje z osvedčenia a mnoho ďalších veci. Lenže tento systém nie je prepojený so systémom Pátranie, takže užívateľ systému Evidencia nevie, že je auto v pátraní. 

 

No a teraz prechádzame k základu. Tak ako som spomínal, existujú tri subjekty (resp. 2), ktoré majú dočinenia s autami a krádežami. Vysvetlím to na troch subjektoch preto, lebo to je ľahšie pochopiteľné. 

 

Okresný úrad posiela pokuty za prepadnuté TK a EK, pracuje len so systémom Evidencia, kde nie je uložená informácia o ukradnutí auta, ale je uložená okrem iného informácia o lehotách TK a EK (pracovníci okresného úradu nemajú prístup k systému Vyhľadávanie a Pátranie). Informáciu o odcudzení tam má vkladať dopravný inšpektorát, ale ten sa musí o tejto skutočnosti nejako dozvedieť. Takže mu krádež musíte osobne nahlásiť, na základe dokumentu z polície. Dopravný inšpektorát síce môže pracovať aj s ostatnými systémami, ale bez dôvodu do nich vstupovať nemôže. Musí mať na to vždy nejaký podnet, čiže ten od vás, alebo od iného orgánu. Bez podnetu nemôže niekto v evidencii nič meniť a nemal by do nej ani vstupovať. A polícia ako taká zas nemá oprávnenie meniť údaje v Evidencii. Má oprávnenie údaje len čítať. Čiže je to začarovaný kruh, na ktorý dopláca majiteľ ukradnutého auta.

Všetko to stojí a padá na výmene informácií. Neverím, že v dnešnej elektronickej dobe by sa tento postup nedal zjednodušiť...

Pri medializovanom prípade poškodenému nakoniec kompetentné orgány pokutu odpustili...

KTO UKLADÁ POKUTY ZA PREPADNUTÚ STK A EMISNÚ KONTROLU?

KTO UKLADÁ POKUTY ZA PREPADNUTÚ STK A ...

Rozvinutá diskusia pod článkom kolegu Olivera, ktorý sa týkal možného zníženia pokút za nevykonanú technickú a ...

24. 12. 2016
POKUTY ZA CHÝBAJÚCU TECHNICKÚ A EMISNÚ KONTROLU BUDÚ NIŽŠIE

POKUTY ZA CHÝBAJÚCU TECHNICKÚ A EMISNÚ ...

Od marca 2016 platí nový zákon, podľa ktorého dostávajú vodiči za neplatnú TK alebo EK pokutu automaticky cez ...

22. 12. 2016