O výstavbe ciest a diaľnic sa poslednú dobu v parlamente debatuje viac než dosť. Asi najväčšia zmena prišla z rezortu dopravy, kde chceli prerobiť zákon a chceli vymedziť nový právny pojem predbežnej držby. Ten by umožňoval niektoré stavebné úkony týkajúce sa výstavby ciest bez toho, aby bol legálne ukončený proces vyvlastnenia. Do tohto však vstúpil Prezident SR Andrej Kiska.

Andrej Kiska vetoval novelu zákona, ktorý sa priamo dotýka občanov a ich vlastníckych práv.

Prezident vrátil túto novelu o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest späť do Národnej rady SR a navrhuje, aby ju parlament pri opätovnom prerokovaní neprijal ako celok.

 

Zákon podľa prezidenta predstavuje významný zásah do práva vlastniť majetok. Argumentáciu predkladateľa i praktické dôvody na schválenie zákona preto považuje za "nedostatočné a neobhájiteľné""Je neprijateľné, aby sa manažérske chyby Národnej diaľničnej spoločnosti, respektíve Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky pri príprave a realizácii jedného konkrétneho projektu výstavby riešili takým legislatívnym spôsobom, ktorý nie je v súlade s ústavou. A navyše, nevyplynul z nevyhnutnosti vyvolanej náhlymi a nepredvídateľnými skutkovými a právnymi okolnosťami," povedal prezident.

Myslím si, že prezident konečne urobil aspoň jedno správne rozhodnutie 

Ministerstvo dopravy pripravilo zmenu zákona najmä z dôvodu problémov pri vyvlastnení pozemkov v okolí hlavného mesta a s tým súvisiacim novým obchvatom. Prezident SR je presvedčený, že schválený zákon umožňuje obmedziť vlastnícke právo spôsobom, ktorý nemožno kvalifikovať ako obmedzenie v nevyhnutnej miere. Myslí si, že skrátené legislatívne konanie, v ktorom bol zákon prijatý, nebolo odôvodnené.

 

Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest patrí totiž medzi deklarované politické a výdavkové priority každej vlády od vzniku samostatnej Slovenskej republiky. "Postup predkladateľa, ktorý v máji 2017 tvrdí, že praktický problém súvisiaci s prípravou a realizáciou individuálnej stavby je nevyhnutné riešiť novelou zákona v skrátenom legislatívnom konaní, je preto nutné označiť za zneužitie tejto formy legislatívneho procesu," dodal Andrej Kiska.

Doplnenie 19. 05. 2017 11:30

Poslanci Národnej rady prelomili veto prezidenta a opätovne prijali novelu, ktorá umožní uskutočňovanie časti prác na pozemkoch pod diaľnicami, aj keď sa ešte neukončil ich vyvlastňovací proces!

PROCES POVOLENIA VÝSTAVBY DIAĽNIC CHCÚ ...

V súvislosti s výstavbou diaľnic ide ruka v ruke proces vyvlastnenia a nového inštitútu predbežnej držby. A práve to je ...

15. 05. 2017