Rok prešiel ako voda a opäť prichádzajú preteky do vrchu pod názvom FUSION Cup 2014. Podujatie vzniklo v spolupráci s firmou FUSION, PDautosport a mestskou časťou Košice – Sever, pod záštitou starostu Mariána Gaja. Po úspešnom prvom ročníku nás čakajú preteky FUSION Cup číslo dva. Srdečne vás pozývame na výborné automobilové podujatie, ktoré veríme, že bude ešte úspešnejšie ako minulý ročník.

Program 
13.10.14 - Začiatok prijímania prihlášok, e-mail: pdautosport@centrum.sk
24.10.14 - Uzávierka prihlášok, alebo maximálny počet prihlásených
26.10.14 - 07:00 - 09:00 Administratívne a technické preberanie
26.10.14 - 09:15 - Rozprava
26.10.14 - 09:30 - Štart do prvej tréningovej jazdy
26.10.14 - 11:15 - Štart do druhej tréningovej jazdy
26.10.14 - 13:00 - Štart do prvej súťažnej jazdy
26.10.14 - 14:45 - Štart do druhej súťažnej jazdy
26.10.14 - 16:15 - Predbežná záverečná klasifikácia
26.10.14 - 16:30 - Odovzdávanie cien

Všetky detailné informácie o pretekoch FUSION Cup 2014 nájdete na stránke http://fotohd.sk/2014bankov.html

Pozrite sa aký bol FUSION Cup Bankov minulý rok:Zdroj: fotohd.sk