Začiatkom roka sme vás informovali o projekte elektrickej formule, vhodnej do cestnej premávky, Egoista EM01 Stradale. Za víziou, aj za samotnou firmou Egoista Motors, stojí mladý Talian Luca Fazzi. Prostriedky na stavbu a homologáciu formule a vlastne začiatok projektu, sa rozhodol získať pomocou davového financovania na stránke IndieGoGo. Na tejto stránke tiež vytýčil určité ciele, čo s financiami, ktoré takto získa urobí. Pred pár dňami sa projektu podarilo zdolať prvú métu, ktorou bolo 100 000 $. Za túto sumu by mala firma zabezpečiť homologáciu pre premávku na verejných komunikáciách v Európe. Podarí sa im to?

Firma Egoista Motors, stojaca za projektom elektrickej formule, získala od svojich priaznivcov prvých 100 000 $. Podľa zakladateľa firmy, by to malo stačiť na zlegalizovanie auta na premávku v Európe.

Firma tvrdí, že táto suma je: "minimum potrebné na splnenie registračného procesu, ktorý umožní, 100% legálne používanie auta na verejných komunikáciách." Výrobca musí počas tohto procesu preukázať, že auto spĺňa predpisy a tiež, že je schopné ochrániť posádku, ale aj chodcov pri určitých typoch nehôd. Na to, však podľa Egoista Motors, stačia výpočty.

 

Ďalšou métou, ktorá má motivovať prispievateľov je suma 500 000 $. Za túto sumu chce výrobca urobiť testy ovládateľnosti na rôznych povrchoch a pri rôznych teplotách, vyskúšať nové materiály a kompozity, zlepšiť aerodynamiku, urobiť viac bezpečnostných testov a zlacniť príslušenstvo. Tiež by chceli vyskúšať dve alternatívy pohonu, a síce motor z motocykla, alebo elektromotor a batérie. Po dosiahnutí tretej méty, ktorou je 1 milión $, chce firma zrýchliť proces nabíjania, a to na minúty namiesto hodín. Hoci celý projekt vyzerá na prvý pohľad veľmi sympaticky, mnohé ciele sú prinajmenšom ambiciózne. No keďže máme radi mašiny, ktoré dokážu nadchnúť, držíme mu palce.

 

Podľa nového návrhu, by formula nakoniec mohla vyzerať aj takto.

Zdroj: Indiegogo