Nová križovatka definitívne ukončila neštandardnú dopravnú situáciu, keď diaľničný úsek končil "dočasným" semaforom. Slovo dočasný však nie je správny termín, súčasťou diaľničného výjazdu z Prešova smer Poprad bol semafor k D1 dlhé roky. „To, čo v značnej miere ovplyvňovalo a spomaľovalo chod celej premávky, prešovská semaforová rarita na konci diaľnice, je už minulosťou,“ uviedol riaditeľ stavby Marián Čechovič zo spoločnosti Skanska.

Dostavba križovatky Prešov, západ je od dnes, štvrtka 05. októbra 2017, ukončená. Súčasťou stavby bolo aj odstránenie dočasnej cestnej svetelnej signalizácie na vstupe do mesta Prešov. Dobudovanie križovatky Prešov - západ riešilo najmä dobudovanie inžinierskych sietí, preložku potoka Vydumanec a dobudovanie vetvy z kruhového objazdu, ktorá bola potrebná pre plynulé dopravné napojenie z cesty I/18 a II/546 do mesta Prešov. Stavbu realizovala spoločnosť Skanska SK za sumu 1,99 mil. eur. 

NDS konečne odstránila semafor, ktorý riadil dopravu pri vstupe do Prešova od Popradu. Uľahčí vstup a výstup motoristov do Prešova.

Jedna z najväčších križovatiek

Križovatka je súčasťou úseku D1 Svinia - Prešov, západ, na ktorý sa plynulo napojí v súčasnosti realizovaný úsek D1 Prešov západ - Prešov juh a bude patriť k najväčším na Slovensku, keďže vytvorí uzol medzi budúcou diaľnicou D1 a rýchlostnou cestou R4 (severný obchvat Prešova) a zároveň bude umožňovať spojenie všetkých smerov, ale aj prepojenia na cesty I/18 a II/546 vrátane vstupu a výstupu do Prešova.

zdroj: NDS