Už v lete sme priniesli informáciu o vládnom návrhu, ktorý počítal so zvýšením registračných poplatkov za auto. Okrem väčšieho daňového zaťaženia výkonných áut sa mal poplatok platiť pri každom jednom prepise! Pôvodný návrh však zvýhodňoval staré vozidlá. Parlament nedávno novelu zákona schválil, avšak navrhované poplatky za registráciu budú o niečo nižšie, ostatné je však bez zmeny.

Po novom budeme platiť registračný poplatok pri každej zmene majiteľa a nie len pri prvej registrácii v SR, ako tomu bolo doposiaľ. Nový zákon zvýhodňuje dovoz starých jazdených vozidiel, kde registračný poplatok klesá úmerne s vekom vozidla. Nákup zánovných 1-2 ročných áut tak utrpí najviac.

Od 1.2.2017 sa daň za registráciu zmení. S motorom s výkonom nižším ako 176 kW budete platiť menej. Majitelia výkonnejších áut však zaplatia viac. V prípade staršieho vozidla bude však poplatok znížený pomocou koeficientu zostatkovej hodnoty (nájdete v tabuľke). Za nové auto s výkonom nad 254 kW tak po novom zaplatíte 3900 eur. Za 10 ročné auto s rovnakým výkonom len 624 eur. Majitelia áut s výkonom do 80 kW zaplatia aj naďalej len 33 eur.

Výpočet registračnej dane je podľa nasledujúceho vzorca: RP = Pkw x RV1-n

  • RP - výška poplatku
  • Pkw - sadzba poplatku za zápis vozidla v eurách podľa výkonu motora (prvá evidencia vozidla)
  • RV1-n - koeficient zostatkovej hodnoty vozidla zodpovedajúci zostatkovej hodnote vozidla podľa veku vozidla
Výkon motora

Sadzba

(Pôvodný zákon)

Sadzba

(Nový zákon od 1.2.2017)

do 80 kW 33 € 33 €
81 - 86 kW 167 € 90 €
87 - 92 kW 217 € 110 €
93 - 98 kW 267 € 150 €
99 - 104 kW 327 € 210 €
105 - 110 kW 397 € 260 €
111 kW - 121 kW 477 € 360 €
122 kW - 132 kW 657 € 530 €
133 kW - 143 kW 787 € 700 €
144 kW - 154 kW 957 € 870 €
155 kW - 165 kW 1157 € 1100 €
166 kW - 176 kW 1397 € 1250 €
177 kW - 202 kW 1697 € 1900 €
203 kW - 228 kW 2047 € 2300 €
229 kW - 254 kW 2467 € 2700 €
nad 254 kW 2997 € 3900 €

 

Tabuľka koeficientu zostatkovej hodnoty (pre staršie vozidlá)

Vek vozidla (od prvej evidencie) Koeficient
Prvá evidencia 1
do 1 roka 0,82
do 2 rokov 0,68
do 3 rokov 0,56
do 4 rokov 0,46
do 5 rokov 0,38
do 6 rokov 0,32
do 7 rokov 0,26
do 8 rokov 0,23
do 9 rokov 0,19
do 10 rokov 0,16
do 11 rokov 0,14
do 12 rokov 0,12
do 13 rokov 0,10
do 14 rokov 0,09
do 15 rokov 0,08
do 16 rokov 0,07
nad 16 rokov 0,06

 

Zákon aj naďalej zvýhodňuje elektromobily, ktoré využívajú na pohon výhradne elektrickú energiu. Majitelia týchto vozidiel budú platiť pri prihlásení len 33 eur. Hybridy, plug-in hybridy a automobily na alternatívne palivá LPG, CNG a vodík budú mať taktiež zvýhodnenie v podobe 50% zľavy, najmenší poplatok bude 33 eur.


V prípade, že zdedíte automobil alebo dôjde k zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov, tak ste od poplatku oslobodení. Daň nemusia platiť ani zdravotne postihnutí, ktorí dostali príspevok na kúpu automobilu podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Ostatní ťažko zdravotne postihnutí dostanú zľavu 50 %, najviac však 100 eur.


Od vysokých poplatkov budú oslobodení aj predajcovia áut. Tí zaplatia za registráciu v SR len 33 eur pokiaľ stihnú do roka predať vozidlo konečnému zákazníkovi.