Zástupcovia značky ZF - špičkového producenta prevodoviek a hnacích mechanizmov, ocenili spoločnosť FUCHS ako svojho najlepšieho globálneho dodávateľa za rok 2015. Na prvom spoločnom globálnom mítingu významných dodávateľov ocenil koncern ZF/ZF TRW svojich najlepších partnerov.

 

 

 

 

 

V tomto roku udelil koncern ZF celkom 14 ocenení v rôznych kategóriách. 8. ročník udeľovania ocenení bol podľa vyjadrenia koncernu súčasne aj istou premiérou: bolo to prvý spoločný globálny míting dodávateľov, na ktorom boli koncernom ZF a ZF TRW udeľované ocenenia „Supplier Awards“.

Osobitné ocenenie - globálny dodávateľ roku 2015  - dostala spoločnosť FUCHS. Komisia sa pochvalne vyjadrila o vysokej kvalite a flexibilite spoločnosti ako dodávateľa. Spoločnosť FUCHS bola prezentovaná v celosvetovom meradle ako výrobca aj pre oblasť špecializovaných, expandujúcich trhov koncernu ZF. „Aby spoločnosť naďalej obstála v globálnom hodnotení a plnení náročných kritérií, snažíme sa jednak byť na prvom mieste z hľadiska inovácií produktov, ako aj optimálnych nákladov. K naplneniu obidvoch týchto aspektov prispievajú v nemalom rozsahu naši dodávatelia,“ uviedol Wilhelm Rehm pôsobiaci v predstavenstve koncernu ZF.

 

Redakcia TopSpeed.sk spoločnosti FUCHS k tomuto významnému oceneniu gratuluje.