Slovenská správa ciest vyhlásila verejnú súťaž na celoštátne sčítanie dopravy. Súťaž vyhral Výskumný ústav dopravný, a.s. v Žiline. Štát zaplatí firme za sčítanie dopravy 2,94 mil. Eur. Podľa zmluvy naplánovala SSC štyri kontrolné dni. Posledné sčítanie sa má uskutočniť 30. novembra 2015. Výsledky prieskumu majú byť známe do 15. decembra rovnakého roka.

 

Za celoštátne sčítanie dopravy zaplatia Slováci a Európania 2,94 mil. €

Za sčítanie dopravy nebudeme platiť len z našich daní, ale prispejú nám aj z Bruselu. Dopravný prieskum budú realizovať sčítaním čiarkovacou metódou. Každú kategóriu vozidiel budú zaznamenávať samostatne. Na jednom stanovišti budú zbierať údaje o doprave počas 16 hodín v 4 hodinových blokoch. Na koľkých stanovištiach má prebiehať zaznamenávanie dopravy zatiaľ nie je jasné.


Celoštátne sčítanie dopravy prebieha na území Slovenskej republiky od roku 1963. Od roku 1980 sledujú intenzitu dopravy pravidelne každých 5 rokov. V roku 2010 prebiehalo sčítanie na cca 2660 stanovištiach.


Zdroj: sme, ssc