Balík Toyota Safety Sense má aktuálne vo výbave cca 90 % osobných vozidiel Toyota predávaných v Japonsku, Severnej Amerike a Európe. V súčasnosti sa vozidlá s týmto balíkom predávajú v 68 krajinách a regiónoch vrátane Číny a ďalších vybraných ázijských krajín, ako aj krajín Stredného východu a Austrálie.

Predpokladá sa, že ešte do konca tohto roka budú balíkom Toyota Safety Sense vybavené 3 milióny vozidiel v Japonsku, 5 miliónov v Severnej Amerike a takmer 2 milióny v Európe.

Jasne badať pozitívny vplyv na pokles nehodovosti v reálnej prevádzke, napr. cca 70 % pokles prípadov nárazov do vozidla zozadu, resp. cca 90 % zníženie počtu týchto nehôd v kombinácii s inteligentným ultrazvukovým lokátorom (ICS).

Dlhodobým cieľom Toyoty je dosiahnutie bezpečnej mobilnej spoločnosti. Pre automobilku je preto dôležité získavať skúsenosti pri štúdiu skutočných dopravných nehôd a začleňovaní takto nadobudnutých znalostí do procesov vývoja vlastných vozidiel. V tomto roku Toyota uviedla druhú generáciu balíka Toyota Safety Sense, čím sa o ďalší krok priblížila k vytvoreniu bezpečnej mobilnej spoločnosti s nulovou nehodovosťou.

Súčasťou bezpečnostného balíka Toyota Safety Sense sú teraz modernizované verzie týchto systémov: 

Protikolízny bezpečnostní systém (PCS) pomáha predchádzať nehodám alebo zmierňovať škody v dôsledku nárazu do zadnej časti vozidla, resp. predchádzať zrážkam s chodcami vo dne i v noci, resp. s cyklistami za denného svetla.


Adaptívny tempomat (ACC) pomáha vodičovi udržiavať bezpečný odstup od vozidla vpredu.

Systém upozornenia na opustenie jazdného pruhu (LDA) predchádza nehodám a čelným zrážkam v dôsledku vybočenia z jazdného pruhu.

Automatické prepínanie diaľkových svetiel (AHB) prispieva k vynikajúcemu osvetleniu vozovky pred automobilom počas jazdy v noci.

Systém rozpoznávania dopravných značiek (RSA) podporuje vodiča pri riadení tým, že mu dodáva najlepšie možné informácie, a to i v prípade, ak vodič niektorú dopravnú značku úplne prehliadne.

K dispozícii je tiež nový inteligentný adaptívny tempomat (iACC), zahŕňajúci systémy ACC a RSA. Ak sa vozidlo pohybuje ustálenou rýchlosťou v súlade s hodnotou nastavenou vodičom a systém RSA rozpozná značku rýchlostného obmedzenia, vodič môže pomocou spínačov na volante ľahko zmeniť nastavenie rýchlosti vozidla podľa nového rýchlostného obmedzenia.

Okrem toho je teraz k dispozícii pokročilý systém podpory riadenia v podobe asistenta sledovania jazdného pruhu (LTA)1. Nový systém LTA v kombinácii so systémom ACC pomáha vodičovi jemnými zásahmi do riadenia udržiavať vozidlo uprostred jazdného pruhu, a to aj v dlhých oblúkoch na diaľnici.

Toyota plánuje do roku 2020 ponúkať druhú generáciu bezpečnostného balíka Toyota Safety Sense približne v 100 krajinách a regiónoch v rámci širšieho cieľa presadzovať balíky prvkov aktívnej bezpečnosti na mainstreamovom trhu.