Vítame vás na stránkach Slovenského kopcového pohára – SKP, ktorý vznikol len nedávno, na viacero podnetov jazdcov a organizačných činovníkov pretekov automobilov do vrchu.


Bežiaca sezóna 2012 bez realizovaných pretekov neuspokojovala snáď nikoho, a množstvo neistoty, dezinformácií a protichodných interpretácií viedli ku zvyšovaniu napätia bez jasnej vízie ďalších možností pretekania.


Situácia bola vážna hlavne preto, lebo množstvo jazdcov sa usilovne pripravovalo počas zimnej prestávky na sezónu, čo ich stálo množstvo času, práce a samozrejme v tejto dobe tak vzácnych financií.


Hazard s dôverou takmer osemdesiatky jazdcov bol nepríjemný pre všetkých, ktorí boli často doslova bombardovaní telefonátmi pretekárov čakajúcich na pravdivé informácie.

Rokovania s predstaviteľmi Kopcovej komisie SAMŠ, ktorá má rozhodujúci vplyv pri povoľovacích konaniach umožňujúci organizovanie pretekov na uzatvorených cestných komunikáciách, načrtli reálnejšie možnosti spolupráce a rozvoja pretekov automobilov do vrchu vrátane spoločných pretekov v sezóne 2013. Jeden pilotný spoločný pretek – Čierny Balog - by sa mal uskutočniť už v auguste tohto roka.


Najvážnejšou výhradou, ktorú predstavitelia SAMŠ-u predkladali už vlani, bola povinnosť vybavenia pretekárskych automobilov ochrannými rámami.


Po tragických a smutných udalostiach práve v seriáli TDC uvažovať o inej alternatíve či o ďalšom nelegálnom obchádzaní tejto požiadavky sme považovali za vylúčené, neseriózne a hazardérske.


Náš organizačno-koordinačný výbor nemá žiadne konkrétne meno na pozícii promotéra - je tvorený ľuďmi, ktorých poznáte ako tých, ktorí odvádzali každodennú prácu pre seriál TDC v posledných rokoch a ktorí niesli na svojich ramenách aj možné riziká z jeho neúspechu.


Práve títo ľudia sa vám prihovárajú cez tieto stránky a veria, že ich nasadenie už pri prvom preteku na Ostrej Lúke v dňoch 19.-20. mája 2012 bude ocenené vašou početnou jazdeckou účasťou.