"Časť o navigačných systémoch v zornom poli vodiča sme vyškrtli preto, že samotné zorné pole je len veľmi ťažko definovateľné a mohlo by tak dochádzať k nejednotnosti výkladu," vysvetlil hovorca ministerstva dopravy Stanislav Jurikovič. Podľa neho je teda na samotných vodičoch, kam si navigačné systémy umiestnia. Nám je známe, nie len, že by mohlo, ale medzičasom už i dochádzalo k sporým a nejednotným výkladom tohto nariadenia.

V pôvodnom návrhu chcelo ministerstvo zakázať navigačné systémy na čelných sklách preto, aby neobmedzovali výhľad vodičov počas jazdy. Návrhom chabo pripraveného zákona však docielilo presne opačnýefekt. Polícia tak bude aj naďalej dávať pokuty len tým šoférom, ktorí si výhľad radi skrášľujú rôznymi ozdobami. "Nič sa nemení na tom, že za ostatné predmety, ktoré v zornom poli nemajú čo hľadať, čaká na vodičov postih," dodal Jurikovič. "Kým ministerstvo dopravy nepristúpi k novele tejto vyhlášky, policajti nebudú kontrolovať ani pokutovať umiestňovanie navigačných systémov na čelné sklo," potvrdil policajný hovorca Viktor Plézel. Doplnil, že za plyšové hračky či prívesky na čelnom skle čaká na vodičov pokuta do výšky 60 eur.

TopSpeed.sk, samozrejme, všetkým vodičom odporúča, aby navigačné systémy umiestňovali na čelné sklo tak, aby čo najmenej prekážali vo výhľade vpred.