Londýska Filharmónia ostatné mesiace nahrávala všetkých 205 hymien, ktoré budú počas hier hrať pri predstavovaní jednotlivých krajín a následne aj pri odmeňovaní víťazov jednotlivých športových disciplín. Dvestošiestou skladbou sa stal tento originál, ktorý sa hrá na jednom z najdrajších hudobných nástrojov v telese, na novom Mini :)

MINI má v pláne v blízkej dobe predstaviť až 10 nových typov. Paceman je prvým z nich. Pripravte sa na nové Mini každý polrok...

Pri tejto príležitosti je zaujímavé napísať, že BMW chce vrámci globálnej stratégie podstatne zväčšiť predaj značky Mini. V tieto roky preto do výrobných kapacít investuje značka 387 miliónov Euro tak, aby kapacitne dokázali pokryť celosvetový dopyt. Drvivú väčšinu týchto investícií dostávajú dve základné fabriky. Montážna linka v Oxforde, Swindonská lisovňa plechov a Birmighamská motoráreň. Investície by sa mali minúť do konca roka 2015. BMW do Mini od roku 2000 investovalo už vyše 2,7 miliardy Euro. Automobilka chce totiž v blízkej dobe ponúknuť 10 nových typov Mini. Prvým z nich je nami nedávno predstavený Paceman. Môžeme sa teda pripraviť na minimálne 2 nové miňasy každý rok...