Hluk z diaľnic je problém, riešenie nemusí ešte viac ovplyvňovať prírodu

Deutsche Bahn sa budú v budúcnosti spoliehať na priehľadnú protihlukovú ochranu. Má ísť o vizuálne príťažlivé riešenie pozdĺž železničných tratí, ktoré nahradí terajšie sivé protihlukové steny. Má sa tak stať v mestách aj na vidieckych trasách.

Prvé použitie týchto nových stien je plánované na tento rok v Hamburgu pri výstavbe novej linky S-Bahn.

Priehľadné protihlukové steny majú prispieť k zníženiu hluku železničnej dopravy až o 37 decibelov. Presné náklady na tento projekt sú zatiaľ nejasné.

Takto vyzerajú nové priehľadné protihlukové steny MetaWindow.

Priehľadnými plastovými stenovými prvkami chce železnica cestujúcim poskytnúť výhľad na krajinu. Zároveň umožní miestnym obyvateľom žiť v danej lokalite bez toho, aby sa museli pozerať na vizuálne menej atraktívne sivé steny.

Čo sa týka ceny, drahšia výroba priehľadných protihlukových stien by mohla predstavovať bariéru pri rozhodovaní o tom, na ktoré úseky a v akom rozsahu ich umiestnia.

Napriek tomu sú zástupcovia Deutsche Bahn presvedčení, že väčšia miera akceptácie takéhoto riešenia zo strany širokej verejnosti povedie k zrýchľeniu prípravných procesov železničných projektov v krajine. To by zase mohlo na konci dňa viesť aj k úspore časti nákladov, a to najmä v dlhodobom horizonte.

Zdroj: reisetopia.de