SKP - Vechec

- Popis udalosti

Motokárový seriál Slovenský kartingový pohár 2019 /ďalej len SKP/ vypisuje Karting Team Topoľčany (KTT). Toto občianske združenie vytvára zjednodušené pravidlá pre seriál SKP 2019 a rozhoduje o všetkých riadiacich a organizačných zmenách.


Najbližšie udalosti

Žiadne udalosti sa nenašli. Skúste zmeniť deň zobrazenia.

NAJNOVŠIE KOMENTÁRE