Prídite sa dobre a bezpečne vyjašiť na veľkú klzkú plochu. Súčasťou voľného programu plného srandy je veľká upravená zasnežená horná plocha niekdajšieho kameňolomu, dobrá muzika, bufet s teplým a horúcim proviantom, uvítací energetický nápoj a pre najzdatnejších jazdcov znova i prekvapenie. Heslom dňa je BEZPEČNÝ TRÉNING a DOBRÁ NÁLADA. Dráhy sú vytýčené kužeľmi, jazdí vždy obmedzený počet 4 áut a striedajú sa v pravidelných 10 min. intervaloch. Vstupné na SuperDRIVE šmýkanicu je 10 €/auto. Začiatok programu je v sobotu po 9h, končíme o 16 h. Ak sa chcete vyjašiť, prídite čo najskôr. Podujatie má z kapacitných dôvodov obmedzený počet účastníkov.

Vidíme si na Babe :)

PS: fotogaléria zo šmýkanice je online!