Dopravná infraštruktúra môže minimalizovať následky zlyhania vodiča a vozidla. „Z ohlasov sú to najmä akustické čiary na okraji vozoviek, ktoré zobudili nejedného driemajúceho vodiča, ktorého vozidlo začalo opúšťať jazdný pruh.“

Práve nepozornosť je hlavnou príčinou dopravných nehôd. Vodiči vedome a nevedome ohrozujú seba aj ostatných. Za volantom by sme mali sedieť vždy plne sústredení, aby sme dokázali vnímať viacero dôležitých podnetov a včas reagovať. Takže prvým krokom, ktorý by mal každý urobiť pre bezpečnosť, je uvedomenie si obrovského významu slova pozornosť!

Aj podľa Policajného zboru Slovenskej republiky jednoznačne vyplýva, že hlavnou príčinou dopravných nehôd v roku 2015 bolo porušenie povinnosti vodiča – nevenovanie sa vedeniu vozidla (telefonovanie a podobne). Táto príčina „získala prvenstvo“ rovnako v kategórii dopravných nehôd, ako aj v kategórii smrteľných nehôd.

Nepozornosť za volantom zabíja

Príčiny dopravných nehôd podľa PZ SR.

Ako byť teda na cestách pozorný? Môžeme odstrániť zlozvyky a pozornosť dokonca aj trénovať. Človek dokáže jediným pohľadom rozpoznať 6 – 12 predmetov rovnakého druhu. Vďaka tomu dokážeme neustále sledovať cestu pred sebou, spätné zrkadlá, prístrojovú dosku, dopravné značky a vyhodnocovať aj ďalšie podnety z premávky. Technicky teda dokážeme sledovať veľké množstvo podnetov, pokiaľ sme pozorní.

„Zlozvyky úzko súvisia s prostredím a osobnosťou vodiča. Vodiči, najmä extrovertné a dynamické typy, vyplňujú „nudu“ počas jazdy počúvaním rádia, fajčením, sledovaním okolitej krajiny, vrátane stopárov a reklamných billboardov...,“ hovorí dopravný psychológ Jozef Gallik. Ak je snaha, zlozvyky sa dajú postupne odstrániť.  „Zvyšovanie pozornosti sa, samozrejme, dá trénovať. Je dôležité, aby sa pozornosť trénovala už od detstva. Existujú na to rôzne spôsoby, ale základom je kvalitný spánok. V domácich podmienkach si môžeme pozornosť trénovať žonglovaním, hraním šachu alebo sústredeným niekoľkominútovým sledovaním sviečky,“ pokračuje  Gallik.

Aké sú naše zlozvyky, ktoré znižujú pozornosť?

  • Používanie mobilného telefónu
  • Jedenie a pitie
  • Rozprávanie
  • Líčenie
  • Čítanie
  • Používanie navigácie
  • Obsluha rádia

K znižovaniu pozornosti prispieva aj monotónna jazda, ktorá je typická pre diaľničnú jazdu. Pomôžu preto častejšie prestávky na odpočívadlách a benzínkach. Pozornosť rapídne znižuje totiž aj únava.

Cestná infraštruktúra dokáže pracovať s našou pozornosťou

Dopravný analytik Jozef Drahovský upozorňuje, že bezpečnosť na cestách neovplyvňuje len vodič, ale aj samotné auto a kvalita infraštruktúry. Práve zvyšovať mieru pozornosti alebo znižovať mieru rozptýlenia vie výrazne cestná infraštruktúra. Zvýšenie sa používa najmä pred križovatkami, alebo prechodmi pre chodcov, a to napríklad optickými pruhmi na vozovke alebo blikajúcimi svetlami. Cielené zníženie pozornosti sa robí budovaním plotov najmä po vzniku dopravných nehôd, keď za zistí, že pozornosť vodiča upútal na neprimerane dlhú dobu atraktívny objekt pri ceste.

Nepozornosť za volantom zabíja

Akustické čiary zachránili už nejedného driemajúceho vodiča.

Je všeobecne akceptované, že dopravná infraštruktúra môže minimalizovať následky zlyhania vodiča a vozidla. „Z ohlasov sú to najmä akustické čiary na okraji vozoviek, ktoré zobudili nejedného driemajúceho vodiča, ktorého vozidlo začalo opúšťať jazdný pruh. Najlepšie sú vybavené diaľnice, sú to akustické čiarky takmer po celej ich dĺžke. Na ostatných komunikáciách sú prvky na zvýšenie pozornosti len výnimočne, na úsekoch, kde bolo potrebné zamedziť opakujúcim sa nehodám,“ hovorí Drahovský. Omnoho nebezpečnejšie sú však cesty s protismernou premávkou, kde nehody končia čelnou zrážkou, nárazom do stromu kvôli absencii zvodidiel a podobne.


Podľa Drahovského má na Slovensku cestná infraštruktúra mnohé medzery „na dosiahnutie ideálneho stavu je ešte veľmi dlhá cesta, ale už každé jedno zlepšenie môže zachrániť ľudský život.“ Sám pritom dáva ročne niekoľko podnetov na zlepšenie infraštruktúry priamo správcom ciest. Väčšinou dostane odpoveď, že chýbajú peniaze. Okrem peňazí ale chýba aj kontrola správcov ciest. Niektoré úseky totiž nespĺňajú požiadavky podľa zákona. Drahovský uvádza, že v priebehu 3 rokov vie len o jednej pokute pre správcu. Vodič ju pritom dostane od polície takmer pri každom porušení povinností.

Ako jazdiť bezpečne?


Základom je uvedomiť si, že pozornosť za volantom je naozaj zásadný faktor bezpečnosti na cestách. Nepozornosť vieme do značnej miery eliminovať odstránením zlozvykov. Na rovinu však treba povedať, že sme ľudia a robíme chyby. Kvalitná dopravná infraštruktúra nám dokáže v prípade chyby pomôcť, ale do značnej miery aj náš štýl jazdy. Vhodné je preto jazdiť defenzívne, keď predpokladáte, že chybu môžete urobiť vy, ale aj ktorýkoľvek iný účastník premávky. „Človek nie je stroj a robí chyby, ale vhodným postupom sa dá zvládnuť aj občasná znížená nepozornosť. Tréningom sa dá naučiť pravidlám defenzívnej jazdy, zvládať a minimalizovať riziko krízovej situácie. Zníženie rizika dopravnej nehody za to stojí,“ uvádza Peter Krištín, riaditeľ SuperDRIVE, školy bezpečnej jazdy.

Zdroj: SuperDRIVE