S nevôľou väčšiny verejnosti, vizuálnym smogom a zvýšeným nebezpečenstvom odpútavaním pozornosti na cestách si na Slovensku dlhodobo nedokážeme poradiť. Mediálne agentúry a billboardova lobby si u nás stále dokáže presadzovať svoj záujem. V Čechách sa to, zdá sa, podarilo. Od septembra 2017 má od diaľnic a ciest I. triedy zmiznúť do 3000 billboardov. Väčšina ich prevádzkovateľov zákaz rešpektuje, no sú aj takí, ktorí sa chcú s Českou republikou súdiť o ušlý zisk. V Čechách je asi 25 000 reklamných pútačov, väčšina v mestách.

Odstránenim billboardov sa Česko pridá ku krajinám ako Nemecko, Belgicko, Dánsko a Španielsko.

Argumenty billboardovej loby ministerstvo dopravy nezaujíma

Zaujímavé je, že prevádzkovatelia úplný zákaz pútačov kritizujú, úplnú voľnosť v tomto smere tiež nepovažujú za vhodnú. Okrem požiadavky na efektívnejší dohľad nad ich umiestnením a odstránenie všetkých neregistrovaných čiernych stavieb zväz navrhuje, aby bolo možné umiestniť jeden billboard každých 100 metrov. Tvrdí, že z krajín, kde to urobili, neexistuje žiadna štúdia, ktorá by dokázala, že odstránenie pútačov od ciest zvýšilo bezpečnosť cestnej premávky. České ministerstvo dopravy na negatívnom vplyve na bezpečnosť trvá. „Silnice má být bezpečná, což znamená také s dobrým rozhledem, a ne zaplavená stovkami reklam, které rozptylují pozornost řidičů a náraz do nich je většinou smrtelný. Jde nám o bezpečnost na našich silnicích, argumenty billboardové lobby odmítáme,“ argumentuje hovorca ministra dopravy Zdeněk Neusar. A hoci niektorí prevádzkovatelia pútačov vymýšľajú, ako by sa dal nový zákaz upraviť tak, aby billbordy z ciest celkom nezmizli, minister dopravy je neoblomný.

Zákaz pútačov pri cestách v ochrannom pásme diaľnic a ciest I. triedy nie je nič nové. Vyplýva z novely zákona ešte z roku 2012. Pre hladší priebeh a zníženie rizika sporov a poťahovačiek na súdoch nechali v ČR až 5-ročné obdobie, počas ktorého mohli dobehnúť aj tie najdlhšie reklamné kampane a dlhodobé prenájmy. September 2017 bude mesiac, keď mnoho z reklám pri cestách zmizne.

Prezident zväzu prevádzkovateľov vonkajšej reklamy Marek Pavlas však tvrdí, že ochranné pásmo je v ČR nastavené veľmi prísne. Je to 200 metrov, v spomenutých krajinách, kde s pútačmi tiež zvádzali boj, je to polovica. Za nevhodné považuje aj riešenie výnimky pre motely a reštaurácie. Tie môžu mať billboard 200 metrov pred budovou, čo vodičom nenecháva dosť času na reakciu a odbočenie.