Nasledujúce video nedávno nakrútil spolu s kamošmi na krásnej ceste Ožďanských serpentnín pri Košiciach. Toto bláznenie v žiadnom prípade nepovažujte za tréning! Práve naopak. Majo tu len dokázal čo už dávno dobre vie. Nič podobné preto bez kvalitného zázemia, rádiospojenia, viacerých pozorovateľov a hlavne schopností za volantom neskúšajte!