V týchto dňoch je kalendár pripravený na 80%. 4 termíny sú pevné:

14. 3. Slovakia Ring var. 1 (3737 m) – tento variant sme zvolili z dôvodu rekonštrukcie druhého horizontu, ktorý ešte nebude dokončený. Zmena trate prospeje pestrosti seriálu. 

25. 4. Masarykov okruh Brno (5403 m)

10. 7. Pannonia Ring (4740 m) – veľmi pekný a jazdecky zaujímavý okruh. Priamo v areáli je hotel, veľké parkovisko, bufet, tankovacia stanica...

26. 9. Slovakia Ring var. 4 (5922m)

Organizátori sa ešte snažia doplniť kalendár o ďalšie podujatie na začiatku leta. V hre je viacero možností, ale ako to v živote býva, rozhodujúcim faktorom sú peniaze a voľné termíny. SOP potrebuje partnerov, ktorí by umožnili usporiadať piate preteky sezóny. Kalendár by tým pádom mal 5 podujatí a teda 10 pretekov. 

novinky SOP pre sezonu 2014

Rozdelenie kategórií je mierne iné:

Skupina A -  STC (small touring cars)
trieda 1 do 1600cm3 (samostatne vyhlasovaný účastníci StartCupu)
trieda 2 do 2000cm3


Skupina B – BTC  (big touring cars)
trieda 3 do 3000cm3
trieda 4 do 3500cm3
trieda 5 nad 3500cm3


Skupina C – OFC (open and formula cars)
trieda 6 open (caterham, radical, X-bow, Ariel, Praga...)
trieda 7 formula 


V prípade, že sa v každej triede prihlásia menej ako 4 jazdci, bude trieda spojená do skupiny a vyhlásená ako skupina. Alebo spojená (napr. 3, 4).

novinky SOP pre sezonu 2014


Časový harmonogam 5 hodinového podujatia:

1. hodina:
20min. voľný tréning pre STC    
20min. voľný tréning pre BTC
20min. voľný tréning pre OFC


2. hodina:
20min. meraný tréning pre STC
20min. meraný tréniing pre BTC
20min. meraný tréning pre OFC


3. hodina:
pretek č.1 20min. letmý štart pre STC
pretek č.1 20min. letmý štart pre BTC


4. hodina:
pretek č.1 20min. letmý štart pre OFC
pretek č.2 20min. letmý štart pre STC


5. hodina:
pretek č.2 20min. letmý štart pre BTC
pretek č.2 20min. letmý štart pre OFC

Novinkou je aj upravené štartovné. Je v ňom zahrnutý aj voľný tréning na začiatku každého dňa. Zúčastňovalo sa ho v priemerne viac ako 80% pretekárov. Kedže tento poplatok vyberali zvlásť, dochádzalo k administratívnemu prieťahu. Druhou zmenou je aj zvýhodnené celoročné štartovné. Okrem lepšej ceny je výhodou, že taký jazdec bude mať spísanú celoročnú dohodu a nebude musieť absolvovať administratívne preberanie.
 

Celoročné štartovné pre neprioritného jazdca  519,- eur

Štartovné uhradené na účet organizátora 14 dní pred pretekom 139,- eur

Štartovné pre prihláseného jazdca hradené na mieste 159,-eur

Uvedené štartovné je pre 4 kolá. V prípade 5 kolového seriálu organizátor štartovné prepočíta.


Sledujte domovskú stránku seriálu www.okruhy.sk